Phối hợp với Đại học Heriot Watt (Vương quốc Anh) nâng cao chất lượng công tác quản trị Trường Đại học tại UE-UD

02/06/2017

Trong bối cảnh môi trường giáo dục Đại học đang rất cạnh tranh, các Trường đang có những nỗ lực trong việc thu hút sinh viên, thu hút các quỹ nghiên cứu, tuyển dụng đội ngũ nhân viên thành thạo và khẳng định vị thế trên bảng xếp hạng các Trường Đại học trong nước và khu vực. Các cơ sở giáo dục đã và đang nâng cao chất lượng và có sự điều chỉnh để phù hợp với thay đổi của xã hội và nhu cầu thị trường lao động. Một trong những giải pháp để thích ứng với sự thay đổi của giáo dục trong bối cảnh mới chính là đề ra chiến lược quản trị Đại học thích hợp.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là Trường Đại học công lập ở khu vực miền Trung của Việt Nam với tầm nhìn là một trường Đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại. Để đạt được những mục tiêu đó, Hội đồng Trường đã đề xuất các kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2015-2020 với một phát thảo cho việc thúc đẩy giảng dạy, khả năng nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các doanh nhân và đóng góp cho cộng đồng bền vững. Trường đang dần khẳng định mình khi trở thành Trường Đại học tự chủ tài chính với những cải cách trong việc quản trị điều hành, đảm bảo chất lượng, hệ thống ngân sách mới… Tuy nhiên việc thực hành còn tương đối mới với quản lý và nhân viên, cần thời gian để thích ứng và nâng cao hiệu quả quản trị. Các mảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa gồm: chất lượng dạy và học, hợp tác giữa Trường và doanh nghiệp, quốc tế hóa theo hướng tăng tính hiệu quả và bền vững. Việc tham gia dự án với sự cộng tác chặt chẽ với các Trường Đại học đối tác của Vương quốc Anh có kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao tính hiệu quả và bền vững của việc quản trị Đại học tại UE-UD vào thời điểm này.

Đối tác đầu tiên tham gia phối hợp với UE-UD trong dự án chính là Đại học Heriot-Watt – một trong những trường đại học nghiên cứu nổi tiếng thế giới có mối liên hệ tốt với các doanh nghiệp và nền công nghiệp. Là một đại học quốc tế với các cơ sở trên toàn thế giới, Trường đã có nhiều kinh nghiệm quý báu trong quản trị đại học.

 

Dự án nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng hướng đến tính hiệu quả và bền vững của quản trị Đại học. Nền tảng đầu tiên dựa vào trao đổi kiến thức và thực hành để cung cấp cho các nhà lãnh đạo giáo dục và quản trị viên những năng lực thiết yếu để cải thiện các vấn đề quản trị và thích ứng với những thách thức ngày càng tăng trong bối cảnh giáo dục mới. Nền tảng thứ hai là đề xuất các công cụ chuẩn thông qua các nhóm hợp tác và các bên liên quan hỗ trợ 4 lĩnh vực chính: quản trị Đại học, chất lượng dạy và học, hợp tác doanh nghiệp và trường Đại học, quốc tế hóa.

Bốn mục tiêu chính của dự án:

- Tập trung nâng cao năng lực chuyên môn của những người quản lý các vị trí lãnh đạo

- Xác định những thói quen tốt và trao đổi thông lệ quản trị chiến lược Đại học giữa các Trường ở Việt Nam và vương quốc Anh

- Nỗ lực xây dựng các công cụ để theo dõi sự tiến bộ quản trị đại học. Những công cụ này sẽ đảm bảo các Trường Đại học đang đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và đóng góp cho cộng đồng bền vững.

- Là cầu nối với các nhà nghiên cứu của Vương quốc Anh và Việt Nam để làm việc cộng tác trên các nghiên cứu thực tế có giá trị cho cả hai bên.

Các sự kiện sẽ diễn ra trong dự án gồm có: Khóa đào tạo nâng cao khả năng lãnh đạo học thuật; các khóa đào tạo lãnh đạo cấp trung; các hội thảo phổ biến cách thực hiện tốt quản lý chiến lược và sáng kiến trong hợp tác đại học – doanh nghiệp, chất lượng dạy học và quốc tế hóa; cơ sở dữ liệu web; sổ tay trực tuyến… Dự án sẽ được khởi động trong đầu năm 2017 và kết thúc vào cuối năm.

Dự án tập hợp các chuyên gia và nhà nghiên cứu của hai bên để cộng tác về các vấn đề quản trị đại học và các công cụ chuẩn phát triển với phương pháp tiếp cận đa ngành. Với những kết quả đạt được, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng sẽ vạch ra chiến lược quản trị hiệu quả và bền vững, đồng thời các chuyên gia của ĐH Heriot-Watt cũng khám phá mô hình phù hợp và đưa ra sáng kiến quản trị đại học ở Việt Nam, đóng góp vào kinh nghiệm chiến lược giáo dục quốc tế. Dự án là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai Trường, hứa hẹn củng cố và tiến tới hợp tác toàn diện trong tương lai.

 

 Trung tâm CNTT&TT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN