Tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên từ 15/6/2017

02/06/2017

Như vậy, mức vay tối đa lần này được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016. 

 

Kết quả hình ảnh cho  vay hỗ trợ học sinh, sinh viên
 

Đồng thời, Quyết định 751 nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, cụ thể như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định.

- Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017 và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ 15/6/2017.

 

 Nguồn: https://thuvienphapluat.vn