Các trường thành viên có nhu cầu tiếp nhận tình nguyện viên, đề nghị nộp phiếu yêu cầu tình nguyện viên theo mẫu đính kèm đến Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng và gửi bản mềm đến địa chỉ email hclam@ac.udn.vn, nội dung cụ thể như sau:

 

- Nội dung: Theo chương trình này, công dân Hàn Quốc được cử tới các quốc gia đối tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong các ngành nghề khác nhau;

- Thời gian: Mỗi tình nguyện viên sẽ làm việc tại cơ quan tiếp nhận trong 02 năm.

- Đối tượng viện trợ: là các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức thuộc khu vực công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Kinh phí Chính phủ Hàn Quốc chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến chương trình.

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/6/2012

Nội dung chi tiết liên quan đến chương trình và mẫu đơn xem tại đây

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH