Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nếu không nắm vững quy định, cán bộ coi thi (CBCT) có thể nhầm lẫn, mắc sai sót trong quá trình coi thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng của Sở GD&ĐT Ninh Thuận với các cán bộ coi thi (CBCT) khi coi thi bài thi tổ hợp:

Thí sinh làm bài trên cùng một Phiếu trả lời trắc nghiệm. CBCT mở, phát đề thi của môn thành phần theo đúng lịch quy định.

Sau khi phát đề của môn thi thành phần thứ 1, CBCT cần điền đủ, chính xác mã đề thi của từng thí sinh vào Phiếu thu bài thi và nhắc nhở thí sinh ghi, tô đúng mã đề thi trong Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Khi phát đề của môn thi thành phần thứ 2, thứ 3, cán bộ coi thi nhắc thí sinh đối chiếu có cùng mã đề thi của môn thi thành phần trước, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ có 1 mã đề/bài thi tổ hợp.

Ngay sau khi hết giờ làm bài từng môn thi thành phần, CBCT phải thu đủ số đề thi và thu hết số giấy nháp đã phát ra (trừ môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp); trước khi phát đề, giấy nháp mới của môn thi thành phần tiếp theo.

Đối với Phiếu trả lời trắc nghiệm, không thu phiếu trước khi hết giờ làm bài của bài thi tổ hợp; cán bộ coi thi chỉ thu sau khi thí sinh đã hoàn thành đủ bài làm của các môn thi thành phần đã đăng ký dự thi (có điền đủ mã đề thi và ký tên vào Phiếu thu bài thi);

Đặc biệt, nhắc nhở các thí sinh đã đăng ký thi bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi đủ 3 môn thi thành phần (trừ những thí sinh có đăng ký bảo lưu; thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng), không để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ trắng các câu của bài làm (không tô chọn phương án nào trong Phiếu trả lời trắc nghiệm); yêu cầu thí sinh giữ gìn cẩn thận Phiếu trả lời trắc nghiệm của mình trong suốt thời gian thi.

Trong các buổi thi bài thi tổ hợp, lãnh đạo điểm thi cần lưu ý, nhắc nhở bộ phận bảo vệ điểm thi đối với trường hợp thí sinh thi từ môn thi thành phần thứ 2 hoặc chỉ thi môn thành phần thứ 2, thứ 3; tránh tình trạng thí sinh không vào được trường thi do đã hết giờ vào trường thi đã được quy định cho đầu từng; buổi thi.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đề thi trắc nghiệm được phát theo hàng ngang, lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới;

Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên lịch thi;

Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (nếu có) cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, yêu cầu thí sinh điền vào Phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận; đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.

 

Lập Phương

Tin baogiaoducthoidai.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH