Thông báo với toàn thể giảng viên về buổi tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018

19/06/2017

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể giảng viên về buổi tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu/ Trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 9 tháng.

Yêu cầu: Để nộp đơn tham gia chương trình, ứng viên cần phải:

· Là công dân Việt Nam;

· Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

· Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ

Hạn nộp: 17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2017 (theo giờ VN)

Hồ sơ trực tuyến cũng như các chi tiết vui lòng xem tại web https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN