Thành phố Đà Nẵng và Vùng Wallonie – Bruxelles, Bỉ đã ký Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa hai địa phương vào tháng 3 năm 2012. Để thực hiện Bản ghi nhớ đã ký kết và tranh thủ sự hỗ trợ của phía bạn cho các dự án của Thành phố, Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng có nhu cầu hợp tác nghiên cứu nội dung, quy trình xin tài trợ và gửi đề xuất dự án, chương trình hợp tác với Vùng Wallonie – Bruxelles, Bỉ giai đoạn 2013 - 2015 theo mẫu quy định về Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Đà Nẵng.

Lưu ý: Hồ sơ đề xuất dự án gồm bản gốc và bản sao bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/6/2012.

Nội dung chi tiết liên quan đến chương trình và mẫu đơn xem tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH