Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017 Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng

20/06/2017

Chiều ngày 20/6/2017, Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng (CQ ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn của Cơ quan ĐHĐN năm học 2016– 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017– 2018.

 

 

Năm học 2016-2017, Công đoàn CQ ĐHĐN tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB, NG, NLĐ) trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, Công đoàn CQ ĐHĐN đã phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ngoài ra, Công đoàn CQ ĐHĐN đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán CB, NG, NLĐ. Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn CQ ĐHĐN đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; đồng thời tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

ThS. Nguyễn Bắc Nam – Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS Ngô Văn Dưỡng, Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN, Phó Giám đốc ĐHĐN đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn CQ ĐHĐN đạt được trong năm học 2016 – 2017. Qua đó, đã chỉ ra những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế mà Công đoàn CQ ĐHĐN cần khắc phục trong thời gian tới.

 

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN phát biểu tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn CQ ĐHĐN đã tuyên dương và khen thưởng các các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017.

 

 

 

Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn