Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng năm 2017, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho chuyên viên và tương đương năm 2017, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khóa bồi dưỡng

1.1 Về kiến thức: Sau khóa học, học viên sẽ:

- Nắm được nội dung, các bước của quy trình lễ tân công sở;

- Nắm được các nghi thức trong công việc hành chính văn phòng;

- Nắm được kỹ năng soạn thảo văn bản; công tác văn thư – lưu trữ;

- Nắm được nội dung, tạo dựng hình ảnh của đơn vị;

- Nắm được các nguyên tắc trong giao tiếp hành chính;

- Cách ứng xử cụ thể trong giao tiếp hành chính.

1.2 Về kỹ năng

- Kỹ năng trong giao tiếp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng thực hiện công tác văn thư - lưu trữ;

- Vận dụng phân tích một số tình huống cụ thể trong giao tiếp: nghệ thuật chào hỏi, nghệ thuật xử lý tính huống; nghệ thuật xin lỗi; thu nhận và cách xử lý tốt phản hồi.

1.3 Vận dụng: Biết vận dụng các phương pháp, nguyên tắc lễ tân để đánh giá chính xác, khách quan, tạo dựng hình ảnh một công sở văn minh, hiện đại.

2. Thành phần tham gia khóa bồi dưỡng: Chuyên viên và tương đương.

Xem chi tiết tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH