Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng – mở ra những hướng đi mới cho Nhà trường trong công tác đào tạo

17/07/2017

Để thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020, trong đó nhấn mạnh: “Đổi mới giáo dục đại học phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ; Phải tiến hành đổi mới từ mục tiêu, chương trình đến phương pháp dạy và học, phương thức đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học và nghề nghiệp ứng dụng…”, ngày 13/7/2017, tại Hội trường cơ sở 2, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Tổ Khảo thí và ĐBCLGD đã phối hợp với các phòng, khoa tổ chức Hội nghị với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng”.


Đại diện Khoa Kinh tế trình bày báo cáo và phương án nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng.


ThS. Phạm Kiên, Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp trình bày.

 

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường, tập trung thảo luận về việc nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng. Mục đích của hội nghị là tìm kiếm, lựa chọn và thống nhất trong toàn trường các giải pháp, biện pháp nhằm đổi mới chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho CBGV Nhà trường về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học. Nội dung của Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau: 

      Một là, tổng quan về đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại trường đại học trong và ngoài nước;

      Hai là, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại trường đại học;

      Ba là, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học;

     Bốn là, trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp, biện pháp và lộ trình đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học.

Hội nghị đã nhận được nhiều bài tham luận của các phòng, khoa và được nghe những ý kiến phát biểu trực tiếp. Các bài tham luận và các ý kiến phát biểu đều đã tập trung vào những vấn đề hết sức cần thiết và nội dung trọng tâm của hội nghị như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại trường đại học; thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại các đơn vị và nhà trường; đặc biệt một số tham luận cũng đã nêu lên các giải pháp, quy trình, cách thức đổi mới chương trình đào tạo và cụ thể hơn là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá ở từng bộ môn và ngành học cụ thể.

PGS.TS Đặng Văn Mỹ, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thay mặt cho lãnh đạo nhà trường cho rằng Sứ mạng của Nhà trường đòi hỏi đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có hồ sơ năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Do đó đồng chí đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng và cấp thiết tại Trường hiện nay. Đồng thời đồng chí cũng cảm ơn các cán bộ, giảng viên đã viết tham luận và các ý kiến trực tiếp chia sẻ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, hiến kế, đề xuất các biện pháp, giải pháp thiết thực, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để Nhà trường xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp hệ thống, đồng bộ nhằm triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo toàn diện và sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới.


   

 PGS.TS Đặng Văn Mỹ, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phát biểu 

 

Tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum