Liên tịch Ban Giám đốc ĐHĐN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan, học tập nước ngoài trong dịp Hè – 2012 cho CBVC. Kế hoạch cụ thể như sau:

I/ Đoàn tham quan du lịch: (Chương trình 1)

1. Đối tượng, tiêu chuẩn CBVC được tham dự Chương trình 1:

            - Những CBVC có thành tích đóng góp cho ngành giáo dục - đào tạo và ĐHĐN.

            - Ưu tiên cho CBVC sắp đến tuổi nghỉ hưu.

            - Những CBVC công tác trong ngành giáo dục - đào tạo trước ngày 01.01.2002.

            - Những CBVC chưa đi nước ngoài lần nào tính từ ngày 01.01.2002 đến nay (trừ trường hợp đi tự túc).

2. Số lượng, chỉ tiêu  phân bổ CBVC tham dự Chương trình 1:

            Tổng số CBVC tham dự Chương trình 1 gồm 40 người, trong đó có 01 đồng chí phụ trách đoàn do Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN cử.

            Dựa trên số lượng CBVC và số lượng CBVC đến tuổi nghỉ hưu từ năm 2012 - 2014 của các đơn vị, chỉ tiêu phân bổ như sau:

 

 

TT

 

ĐƠN VỊ

        

       TỔNG SỐ CBVC

(Tính đến ngày 9/5/2012)

 

CBVC

 nghỉ hưu

(2012 – 2014)

 

CHỈ TIÊU

 

01

Trường Đại học Bách khoa

574

40

10

02

Trường Đại học Kinh tế

292

16

05

03

Trường Đại học Sư phạm

364

48

09

04

Trường Đại học Ngoại ngữ

270

16

05

05

Trường Cao đẳng Công nghệ

184

09

03

06

Cơ quan ĐHĐN

263

16

05

07

Trường Cao đẳng CNTT

  51

0

01

08

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 51

0

01

            Tổng cộng:

2049

145

39

3. Thời gian tham quan: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/7/2012 đến ngày 10/8/2012.

4. Kinh phí tham quan:  Do Đại học Đà Nẵng hỗ trợ là : 7.000.000 đồng/người

5. Địa điểm tham quan: Dự kiến 01 trong 02 điểm: Singapore –Malaysia; Thượng Hải – Tô Châu – Hàn Châu.

           

II/ Đoàn CBVC tham quan  học tập  (Chương trình 2)

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

            - Những CBVC chưa đi nước ngoài lần nào tính từ ngày 01.01.2007 đến nay (trừ trường hợp đi tự túc). CBVC được tham dự Chương trình 2 có tuổi không quá 50 đối với nam, nữ không quá 45 tuổi, thuộc các đối tượng sau:

            - Là CBVC đang làm công tác hành chính (có mã ngạch chuyên viên và tương đương trở lên) tại các phòng, ban, khoa của các Trường, đơn vị trực thuộc ĐHĐN. 

            - Cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể của các Trường, đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

2. Số lượng, chỉ tiêu  phân bổ CBVC tham dự Chương trình 2:

            Tổng số CBVC tham dự Chương trình học tập Hè 2012 gồm 21 người, trong đó có 01 đồng chí phụ trách đoàn do Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN cử, chỉ tiêu phân bổ  như sau: 

 

TT

 

ĐƠN VỊ

 

CHỈ TIÊU

 

01

Trường Đại học Bách khoa

04

02

Trường Đại học Kinh tế

03

03

Trường Đại học Sư phạm

03

04

Trường Đại học Ngoại ngữ

03

05

Trường Cao đẳng Công nghệ

02

06

Cơ quan ĐHĐN

03

07

Trường Cao đẳng CNTT

01

08

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

01

Tổng cộng

20

3. Thời gian tham quan học tập: Thời gian từ ngày 30/7/2012 đến ngày 05/8/2012.

        (Địa điểm tham quan học tập và làm việc tại Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan  )

4. Kinh phí tham quan học tập: Do Đại học Đà Nẵng hỗ trợ là : 7.000.000 đồng/người.

            Công đoàn cơ sở lập danh sách CBVC được cử đi tham quan và học tập theo mẫu dưới đây (mỗi đoàn 01 danh sách riêng) và hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng. Danh sách cử cán bộ đi tham quan, học tập của đơn vị có xác nhận của chính quyền và Công đoàn cơ sở.

 

TT

           Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức danh

Đã có

Hộ chiếu

Ghi chú

 

  (Đúng với CMND)

 

 

 

 

 

                                                                                    Công đoàn Đại học Đà Nẵng

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH