Học từ việc làm thực tế (Work-Based Learning)

07/08/2017

Trong khuôn khổ của Dự án USAID COMET (Dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nhằm Kết nối các nước Khu vực Mê Kông thông qua Giáo dục và Đào tạo), từ ngày 31/07/2017 đến ngày 04/08/2017, TS. Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Bộ Môn Kế toán (thuộc Khoa Kế toán) - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đã tham gia khóa đào tạo về “Học tập từ việc làm thực tế” (Work-Based Learning – WBL) tại Văn phòng của Dự án tại Bankok, Thái Lan. Tham gia khóa đào tạo còn có đại diện của 10 trường khác cũng đã tham gia Giai đoạn 1 của Dự án USAID COMET và đang được xem xét để tiếp tục tài trợ và tham gia Giai đoạn 2 (gồm 4 trường khác của Việt Nam, 2 trường của Thái Lan, 2 trường của Campuchia, 1 trường của Myanmar, và 1 trường của Lào).

 

 

Khóa đào tạo mang lại những giá trị vô cùng hữu ích trong bối cảnh hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam nói chung và các trường đào tạo các chuyên ngành về kinh tế nói riêng đều có yêu cầu bắt buộc sinh viên phải đi thực tập (internship) vào năm cuối, để từ đó hoàn thành một báo cáo (chuyên đề) hoặc khóa luận tốt nghiệp; nhưng thực tế sinh viên (trừ sinh viên các ngành sư phạm, y học, một số ngành kỷ thuật, hay ngành kiểm toán) không có một quá trình thực tập theo đúng nghĩa. Khá nhiều sinh viên chỉ được quan sát hoặc được các đơn vị tiếp nhận thực tập hướng dẫn rất ngắn gọn thay vì những trải nghiệm đúng nghĩa của một đợt thực tập. Thông qua Khóa đào tạo này, tất cả các thành viên tham gia đều phải hiểu đúng vai trò của WBL bất kể trong bất kì bậc học và ngành học nào.

Một trong những điểm nhấn của Khóa học là chỉ rõ sự lệch pha có tính chất cố hữu khi các trường đại học và cao đẳng thường xem thực tập tốt nghiệp chỉ là điều kiện tiên quyết để sinh viên hoàn thành khóa học, để đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Còn các nhà tuyển dụng thì lại kỳ vọng rằng quá trình thực tập sẽ trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm thực tế để làm hành trang vững chắc khi tham gia thị trường lao động, nhưng rất tiếc là thực tế sinh viên cho dù đã trải qua quá trình thực tập tốt nghiệp nhưng không hiệu quả. Kết quả này một phần là do các cơ sở giáo dục chưa trang bị tốt cho người học về tâm lý, thái độ làm việc trước khi bắt đầu thực tập. Trong khi đó, việc thực tập của sinh viên muốn có chất lượng thì phải được trang bị và trải nghiệm đầy đủ các giai đoạn từ: quan sát công việc (work exposure), đến theo dõi công việc (work shadowing), đến trải nghiệm việc làm (work experience), và cuối cùng mới đến giai đoạn thực tập (internship).

 

  

TS. Nguyễn Hữu Cường tham gia khóa đào tạo  

 

Như vậy, để sinh viên chuẩn bị thực tập đúng bản chất và mang lại ích lợi cao nhất, người dạy cần phải hiểu được mục đích và yêu cầu của từng bước trải nghiệm về việc làm của sinh viên. Qua đó, giảng viên sẽ lên kế hoạch làm sao để trang bị tốt nhất hành trang thực tập cho sinh viên qua từng môn học và qua từng năm học chứ không phải đợi đến năm học cuối cùng. Khóa học cũng nhấn mạnh quá trình này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải kết nối tốt với các doanh nghiệp cũng như các đơn vị có liên quan bên ngoài doanh nghiệp (thường được gọi là industry parnerships), đồng thời phải xác định rõ và gắn kết chức năng của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường để làm sao tạo được nhiều cơ hội cho người học tiếp cận được công việc thực tế. Ngoài ra bản thân người học cũng phải chủ động trong việc kết nối và tự tạo cơ hội được trải nghiệm việc làm (không nhất thiết phải là công việc chuyên môn); bởi lẽ chỉ ở môi trường đó, người học mới hoàn thiện về thái độ, tích lũy được kinh nghiệm, và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho quá trình làm việc sau này của mình.

Kết thúc Khóa học, tất cả các thành viên tham gia đều có kế hoạch hành động theo phương châm thực hiện từng bước, chậm nhưng chắc, chẳng hạn như bắt đầu từ việc có những thay đổi nhỏ từ việc thiết kế bài giảng, đến kiểm tra đánh giá, cũng như tổ chức quá trình dạy và học theo hướng làm sao cho người học được tiếp cận với công việc, được trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế càng sớm càng tốt.

Riêng về phía Trường Đại học Kinh tế, với vai trò là điều phối viên của chương trình WBL của Dự án USAID COMET, TS. Nguyễn Hữu Cường đã lập kế hoạch và nhận được ủng hộ của Dự án; trong đó nhấn mạnh rằng tất cả các thành viên của Dự án USAID COMET (tại Trường Đại học Kinh tế) sẽ triển khai ngay với các môn học trong Học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 để làm cơ sở cho các môn học trong các học kỳ tiếp theo áp dụng được mô hình WLB theo tuần tự các bước từ thấp đến cao, từ áp dụng thí điểm cho đến đại trà. Ngoài ra, nhóm Dự án cũng sẽ lập kế hoạch tổ chức khóa đào tạo lan tỏa nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như góp phần làm thay đổi nhận thức của giảng viên về trách nhiệm của mình trong việc áp dụng đến mức cao nhất mô hình WBL trong các môn học, và dần dần làm thay đổi được suy nghĩ của mình về vai trò của các hoạt động “Học tập từ việc làm thực tế”.

 

Tin Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN