Sáng ngày 10/8/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2017 - 2018. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017, kế hoạch năm học 2017 - 2018; báo cáo tổng kết công tác đào tạo chính quy, sau đại học, đề án NNQG 2020, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo công tác đào tạo VLVH, công tác sinh viên, pháp chế, thanh tra, thi đua khen thưởng, công tác khoa học, hợp tác quốc tế, công tác cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tài chính.

 

TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo chính quy, sau đại học, đề án NNQG 2020, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

    

PGS.TS. Dương Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo công tác đào tạo VLVH, công tác sinh viên, pháp chế, thanh tra, thi đua khen thưởng.    

 

       

TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng trình bày báo cáo công tác cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tài chính.       

 

Trên cơ sở các báo cáo, TS. Trần Hữu Phúc - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ trì Hội nghị đã hướng dẫn thảo luận trên tinh thần dân chủ, xây dựng, phát triển và định hướng dựa trên 4 trụ cột: Kiên trì và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo: Đội ngũ, chương trình, nội dung, phương pháp; Tập trung đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất và phục vụ đào tạo đúng chuẩn và chuyên nghiệp; Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, chương trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế; Quốc tế hóa nhà trường bằng hiệu quả các hoạt động hợp tác và liên kết quốc tế  và các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh năm 2017 và những năm sau, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, học hiệu Nhà trường trên các kênh thông tin bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo bằng kép; 

2. Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 một cách hiệu quả, chất lượng; xác định các chỉ tiêu phấn đấu, lấy kết quả cụ thể trong hoạt động làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân CBQL, GV và CBVC toàn trường; Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cho từng mảng nhiệm vụ công việc cụ thể;

3. Tổ chức tốt các hoạt động, chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa; quán triệt, tuyên truyền để cán bộ viên chức, giảng viên, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm nền nếp dạy và học ngay từ đầu năm học;

4. Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng bậc thứ hạng Nhà trường trong thứ hạng chung của ĐHĐN trên hệ thống Webometrics; 

5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Nghiên cứu khoa học, viết và đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín trong đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên;

6. Triển khai xây dựng và ban hành chiến lược phát triển đơn vị Khoa, Phòng và Nhà trường từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; 

7. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc của từng cá nhân (trước hết là các cán bộ lãnh đạo quản lý), cán bộ viên chức, giảng viên đối với các nhiệm vụ, chức trách được giao;

8. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho CBVC và SV trong toàn trường. Tất cả vì sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà trường;

9. Xây dựng và tạo hiệu quả các giá trị cốt lõi trong văn hóa chất lượng của toàn trường; công tác hệ thống thông tin, báo cáo, hồ sơ lưu trữ, tổng hợp số liệu chuyên nghiệp hiệu quả đảm bảo chất lượng hoạt động Nhà trường.

 

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH