Dự án giáo dục Đại học 2 (hay còn gọi là TRIG, tên viết tắt chương trình bằng tiếng Anh - Teaching Research Innovation Grant) nhằm mục đích “Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho các trường đại học” của Việt Nam nói chung và đặc biệt là các trường đại học tham gia dự án nói riêng. Kinh phí của Dự án TRIG được lấy từ 2 nguồn chính: nguồn vốn của IDA (International Development Association thuộc Ngân hàng Thế giới) và vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng.

Đại học Đà Nẵng là một trong 22 trường đại học của Việt Nam được chọn tham gia Dự án này với kinh phí là 3.835.000 đô-la Mỹ. Các nội dung chính được triển khai tại Đại học Đà Nẵng bao gồm: đào tạo cán bộ (tiến sĩ, thạc sĩ, ngắn hạn, tham quan khảo sát), xây dựng các phòng thí nghiệm, đổi mới khung chương trình và giáo trinh, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học,…  Các đơn vị được thụ hưởng trực tiếp từ Chương trình TRIG của Đại học Đà Nẵng gồm: Khoa Xây dựng dân dụng, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Khoa Xây dựng Cầu đường (Trường Đại học Bách khoa); khoa Kỹ thuật xây dựng (Trường Cao đẳng Công nghệ); Khoa tiếng Anh chuyên ngành (Trường Đại học Ngoại ngữ); Khoa Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế).

Thông qua Chương trình TRIG, Đại học Đà Nẵng đã phát triển hợp tác toàn diện với Đại học Nantes (Cộng hòa Pháp), đặc biệt là đào tạo sau đại học trong lĩnh vực xây dựng. Nhằm mục đích phát triển nhóm nghiên cứu – giảng dạy sau này, Đại học Đà Nẵng đã ưu tiên gửi cán bộ tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và ngắn hạn tại Đại học Nantes. Cụ thể:

STT

Họ tên

Chuyên ngành

Khóa

Trình độ

1

Lê Khánh Toàn

Xây dựng

2008-2012

Tiến sĩ

2

Lê Minh Sơn

Kiến trúc

2008-2012

Tiến sĩ

3

Phan Bảo An

Kiến trúc

2009-2013

Tiến sĩ

4

Đặng Công Thuật

Xây dựng

2009-2013

Tiến sĩ

5

Mai Chánh Trung

Xây dựng

2011-2014

Tiến sĩ

6

Nguyễn Quang Tùng

Xây dựng

2008-2011

Tiến sĩ

7

Bạch Quốc Tiến

Cầu đường

2008-2012

Tiến sĩ

8

Trần Trung Việt

Cầu đường

2010-2014

Tiến sĩ

9

Bạch Quốc Sĩ

Cầu đường

2010-2013

Tiến sĩ

9

Nguyễn Thu Hà

Cầu đường

2008-2011

Thạc sĩ

10

Trần Thị Phương Anh

Cầu đường

2010-2013

Thạc sĩ

11

Nguyễn Chí Công

Thủy lợi

2009-2012

Tiến sĩ

12

Nguyễn Thanh Hào

Thủy lợi

2008-2009

Thạc sĩ

 

Đến nay, tất cả các cán bộ tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ đã tốt nghiệp và đa số đều nhận được học bổng để làm tiếp Nghiên cứu sinh.

Đặc biệt, NCS Lê Minh Sơn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vào ngày 21/6/2012 với tên luận án tốt nghiệp: “L'architecture coloniale de style indochinoise au Vietnam dans la période 1920-1945” (Kiến trúc thuộc địa theo phong cách Đông Dương tại Việt Nam - giai đoạn 1920 - 1945).

Bên cạnh việc nhận đào tạo cán bộ cho Đại học Đà Nẵng, Đại học Nantes cũng đã tham gia tư vấn trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, tư vấn trong việc đổi mới khung chương trình đào tạo và phát triển nhóm nghiên cứu giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. Hai bên cũng đã phối hợp xây dựng chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng tại Đại học Đà Nẵng do Đại học Nantes cấp bằng.

Phát triển hợp tác toàn diện giữa Đại học Nates và Đại học Đà Nẵng thông qua thực hiện Chương trình TRIG là một minh chứng cho thấy sự thành công của Chương trình và một hướng đi đúng đắn khi lựa chọn đối tác và tập trung phát triển hợp tác toàn diện của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH