Đại học Đà Nẵng thông báo với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc mời các học giả Fulbright Hoa Kỳ đến trường làm hội thảo chuyên đề/seminar trong khoảng 02 đến 05 ngày, nội dung cụ thể như sau:

· Nội dung và đề tài của hội thảo chuyên đề/seminar hoàn toàn do trường và học giả thảo luận và đồng ý;

· Chương trình Fulbright sẽ trả chi phí đi lại và khách sạn cho các học giả đến làm việc tại trường theo như yêu cầu của trường và trong thời gian như thảo luận.

Để mời học giả, vui lòng tải và hoàn thành mẫu đơn tạiweb: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-scholar-program/.

Đính kèm là danh sách các học giả Fulbright Hoa Kỳ đang giảng dạy/nghiên cứu tại Việt Nam trong năm học 2017-2018: File đính kèm.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Đỗ Thu Hương (email: DoHX@state.gov

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH