Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bội Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên, Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính (hạng II), cụ thể như sau:

1. Mục đích bồi dưỡng

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành giáo dục;

- Đáp ứng tiêu chuẩn CDNN theo quy định hiện hành; làm căn cứ để xét thăng hạng, thi thăng hạng theo tiêu chuẩn CDNN và thực hiện các chế độ, chính sách khác có liên quan.

2. Chương trình bồi dưỡng

Theo quy định tại Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính (hạng II).

3. Thời gian bồi dưỡng

02 tháng,ngày 28/9/2017 (thứ Năm) khai giảng và học buổi đầu tiên, học vào thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

4. Thành phần tham gia khóa bồi dưỡng: Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

5. Địa điểm học: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

6. Học phí: 4.000.000 VNĐ/1 giảng viên.

7. Hồ sơ: gồm Đơn đăng ký và 02 ảnh 4x6.

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các cơ sở giáo dục công lập và viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập có liên quan được biết.

 

Nếu các cơ sở giáo dục công lập và cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ Đại học Đà Nẵng (Ban Tổ chức Cán bộ, phòng 215, điện thoại: 0236. 3892046 hoặc email: bantccb@ac.udn.vn), địa chỉ: số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng để được hỗ trợ, nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan trước ngày 22/9/2017.

Trân trọng./.

Xem thông báo tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH