Thông báo mời tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 5 tại Trường Đại học Rajabhat Sakon Nakhon, Thái Lan

27/06/2012

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 do Trường Đại học Rajabhat Sakon Nakhon, Thái Lan tổ chức với chủ đề: “Hợp tác nhằm phát triển trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây: Mạng lưới hợp tác để phát triển bền vững cho khu vực ASEAN”.

Đai học Đà Nẵng đã gửi toàn bộ nội dung thư mời này đến tất các cả trường thành viên và các đơn vị có liên quan thuộc ĐHĐN. ĐHĐN nhận thấy đây là cơ hội tốt để cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hội thảo Quốc tế nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu để phát triển kinh tế và xã hội của các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây.

Mặt khác, tham gia hội thảo khoa học Quốc tế còn góp phần nâng cao uy tín của nhà trường cũng như của cá nhân;góp phần tích cực vào việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Với ý nghĩa đó ĐHĐN đề nghị quý trường, các đơn vị thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Hội thảo này.

Thời gian cụ thể như sau:

-         Nộp đề cương tóm tắt: 13/6 - 04/7/2012

-          Trả lời chập thuận đề cương tóm tắt: 07/7/2012 thông qua  Website:

http://cewec.snru.ac.th/cewec2012/en

-         Nhận bài hoàn chỉnh: Hạn chót 15/7/2012

-         Hội thảo tiến hành ngày 20/7/2012: Dành cho trình bày nghiên cứu hoặc poster.

Thông tin xin vui lòng liên hệ Văn phòng Đào tạo Sau Đại học, điện thoại (0066) 42743738, (0066) 42744010 hoặc (0066) 42970036 hoặc qua website:  http://cewec.snru.ac.th/cewec2012.