Chương trình TRIG - Phát triển kinh tế xã hội miền Trung, Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế: Làm gì để sẵn sàng đón đầu cơ hội, chấp nhận và vượt qua thách thức!

28/06/2012

Trong khuôn khổ Chương trình dự án Teaching Research Innovation Grant (gọi tắt TRIG) nhằm mục đích “Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho các trường đại học” của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên (MT&TN) gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế”.

Có 54 báo cáo khoa học và tham luận đã được gửi đến BTC Hội thảo. Các tác giả cùng chia sẻ vấn đề thời sự nêu trên là cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh Tiến sỹ đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và một số trường, phân hiệu thành viên khác thuộc Đại học Đà Nẵng; ngoài ra sức hấp dẫn của một vấn đề khá bức xúc và bức thiết đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ và Quản trị Á châu, Đại học Nha Trang, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Nội vụ Đà Nẵng... Đặc biệt tại hội thảo diễn ra hôm 26/6 vừa qua, còn sự hiện diện của Giáo sư (GS) - Tiến Sỹ (TS) Kar – Yiu – Wong (ĐH Washington, Hoa Kỳ).

Phải xem trọng mối liên kết giữa tái cấu trúc nền kinh tế với mô hình phát triển kinh tế - xã hội và mô hình tăng trưởng.

Vấn đề tài cấu trúc nền kinh tế đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn không chỉ cho các nhà lãnh đạo đất nước và chính quyền địa phương, mà còn đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và trao đổi với các nhà nghiên cứu kinh tế.

Giáo sư – Tiến sỹ Trương Bá Thanh.

Vì thế, hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế” có ý nghĩa cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn phát triển kinh tế - GS.TS Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã nhấn mạnh như trên trong phát biểu đề dẫn, khai mạc hội thảo.

Tái cấu trúc nền kinh tế và vấn đề thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế là chủ đề lớn, đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu vừa mang tính tổng quát vừa mang tính chuyên sâu.

Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ dừng lại ở tái cấu trúc thị trường tài chính; tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc đầu tư công, mà còn, thể hiện sự liên kết giữa tái cấu trúc nền kinh tế với mô hình phát triển kinh tế - xã hội và mô hình tăng trưởng kinh tế.

Hội thảo này chính là bước khởi động làm tiền đề cho việc thực hiện nhiều diễn đàn trao đổi nhằm làm rõ về mặt lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Đặc biệt cần rút ra những tác động của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế quốc gia đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cũng theo Giáo sư – Tiến sỹ Trương Bá Thanh, các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trước xu thế tái cấu trúc nền kinh tế quốc gia, có cả cơ hội lẫn thách thức với những khó khăn chưa thể lường hết.

Chính vì vậy những hội thảo như thế này là dịp để giới nghiên cứu kinh tế ngồi lại và sớm nhận diện ra những những khó khăn, thách thức, như vậy, mới tìm ra các giải pháp phù hợp để tham vấn cho phát triển đúng đắn, hiệu quả hơn. Và các ý kiến đề xuất, các giải pháp được đưa ra cũng cần hướng đến cả về phương diện chính sách cũng như phương diện quản lý kinh doanh, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp. Bởi thực chất của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế sẽ có tác động liên quan một cách mạnh mẽ, sâu rộng đến các doanh nghiệp. Nói cách khác, tái cấu trúc kinh tế, có một phần rất quan trọng, đó chính là tháo gỡ các vướng mắc nhằm giúp doanh nghiệp tồn tại, và đặc biệt, có sự sắp xếp quy hoạch hợp lý, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, phát triển và hiện đại bảo đảm cho quá trình sản xuất và đời sống thuận tiện và giảm chi phí xã hội.

Trong ảnh: Lắp đặt 2 đoạn đầu tiên trong số 90 đoạn tạo nên dáng "thân Rồng" vươn cao và uốn lượn giữa dòng Hàn (ảnh chụp chiều 23/6/2012 trên công trình cầu Rồng - TP Đà Nẵng). -ảnh Trần Ngọc

PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã mở đầu hội thảo với tham luận: Tăng trưởng kinh tế miền Trung – Tây Nguyên trong điều kiện tái cấu trúc kinh tế Việt Nam.

PGS.TS. Bùi Quang Bình đã chia sẻ với báo cáo đề dẫn và khẳng định rõ hơn: Quá trình tái cấu trúc kinh tế Việt Nam vừa đòi hỏi vừa tác động tới sự tăng trưởng kinh tế mỗi vùng. Khi thực hiện điều chỉnh mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế thì các bộ phận của nó cũng được đòi hỏi thay đổi theo cho phù hợp nếu không sẽ trở thành khu vực có sự trì trệ trong tăng trưởng.

Từ những phân tích, PGS.TS. Bùi Quang Bình đã chỉ ra nhiều tồn tại những vấn đề khá lớn trong tăng trưởng kinh tế của MT&TN hiện nay. Và trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế Việt Nam cần thiết phải giải quyết chúng để thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở khu vực MT&TN.

PGS.TS. Bùi Quang Bình đã đưa ra môt số kiến nghị: Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang được tái cấu trúc lại đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể để thực hiện điều chỉnh mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế của MT&TN.

PGS.TS. Bùi Quang Bình (người đứng) đang trình bày tham luận. 

Do vậy, trước hết, các tỉnh MT-TN nên tập trung duy trì ổn định tăng trưởng trong khoảng 10-11% năm tùy theo khả năng của địa phương, tránh chạy theo phong trào và sự nôn nóng tăng trưởng nhanh hơn khả năng. Trong đó khai thác tốt các tiềm năng để thúc đẩy sự tăng trưởng của VKTTĐMT nhanh và ổn định, tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng chung.

Thứ hai, Điều chỉnh mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy chuyển từ chủ yếu gia tăng sản lượng nền kinh tế theo chiều rộng sang gia tăng sản lượng hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững.

Trong những năm tới một mặt khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên, lao động và khả năng tích lũy vốn của chính vùng. Quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gắn quản lý bảo vệ khai thác và sử dụng.

Các địa phương MT & TN vẫn phải tiếp tục có điều chỉnh hợp lý, hoạch định phát triển nguồn nhân lực theo hướng thích nghi với đòi hỏi khắt khe hơn của thị trường lao động ; khai thác tốt hơn tiềm năng lao động, đặc biệt sử dụng và phát huy lao động đã qua đào tạo và đạt trình độ cao.

Trong ảnh : Lãnh đạo Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khen thưởng SV đạt  thành tích cao Nghiên cứu khoa học. Đây là một trong những nội dung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường; gắn với mục tiêu xây dựng Đại học nghiên cứu của toàn Đại học Đà Nẵng. -ảnh : T.Ngọc.

Khai thác tốt tiềm năng lao động, chuyển từ lao động giá rẻ sang lao động có trình độ cao trên cơ sở tập trung phát triển nguồn nhân lực. Sử dựng vốn tiết kiệm và hiệu quả gắn với khả năng của nền kinh tế, định hướng đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thâm dụng lao động dịch chuyển dần tới thâm dụng công nghệ.

Thứ ba, thực hiện cơ cấu lại cơ cấu lại các ngành kinh tế phù hợp với các tỉnh thành của MT-TN. Một cơ cấu ngành dựa trên phân bổ nguồn lực đầu vào hợp lý để đạt hiện quả cao khi khai thác và tạo ra đầu ra sản lượng với cấu trúc hợp lý và hiện đại.

Thứ tư, thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp trên cơ sở nâng cao trình độ quản trị, lành mạnh hóa tình hình tài chính, điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.

Thứ năm, cần kích thích sức mua của thị trường trên cơ sở cải thiện và nâng cao thu nhập của người dân đặc biệt là khu vực nông thôn; mở rộng hệ thống cung cấp hàng hóa cho khu vực nông thôn và thực hiện tốt chương trình “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ sáu, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, phát triển và hiện đại bảo đảm cho quá trình sản xuất và đời sống thuận tiện và giảm chi phí xã hội.

Giáo sư-Tiến Sỹ Kar–Yiu–Wong (người ngồi giữa) đến từ ĐH Washington.

Nhìn từ góc độ Ngành du lịch trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, TS. Trương Sỹ Quý phân tích:

Ngành Du lịch đang có lợi thế cạnh tranh lại đang có đất để tiếp tục phát triển. Thực hiện yêu cầu của tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, sự phát triển du lịch trong thời gian đến phải bảo đảm là sự phát triển hiệu quả, tỷ trọng giá trị gia tăng cao, lan tỏa tác động đến các ngành kinh tế khác, tạo nhiều việc làm cũng như đạt tỷ trọng cao trong GDP cũng như xuất khẩu.

Nhìn lại quá trình phát triển vừa qua, TS. Trương Sỹ Quý cho rằng: cũng như các ngành khác, du lịch nước ta thời gian qua chủ yếu phát triển theo chiều rộng thông qua việc khai thác thô các tài nguyên du lịch và thu hút vốn đầu tư vào phát triển hệ thống cơ sở lưu trú. Sản phẩm du lịch khá đơn điệu, khó có thể lưu giữ khách dài ngày và kích thích chi tiêu của khách cũng như khó thu hút khách quay lại lần thứ hai. Không những thế, với sự tác động của hai nhân tố bên trong và bên ngoài như đã nêu trên, xu hướng bảo hòa về số lượt khách đã bắt đầu xuất hiện.

Du lịch Miền Trung cũng trong xu hướng đó và rõ nét hơn. Không những thế, những thị trường truyền thống như Pháp, Anh, Mỹ, Đức đều bảo hòa, thậm chí có thị trường, quy mô số lượt khách bị giảm trong giai đoạn 2005 - 2011. Sự phát triển chủ yếu theo chiều rộng còn thể hiện ở chỗ chi tiêu bình quân một ngày khách thấp, thời gian lưu lại bình quân của một khách ở tất cả các tỉnh Miền Trung chỉ quay quanh con số 1,5 ngày và chậm thay đổi trong thời gian dài vừa qua.

Cuộc thi Trình diễn Pháo hoa quốc tế của TP Đà Nẵng đã được ghi nhận là sản phẩm văn hoá - dịch vụ du lịch đã tạo dựng được thương hiệu riêng và có sức cuốn hút công chúng, du khách. -ảnh : Trần Ngọc.

Tuy nhiên, trên tinh thần mục tiêu chung của tái cơ cấu là thay đổi thể chế, cơ chế, công cụ phân bổ và sử dụng nguồn lực với cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, hiệu quả hơn, các địa phương một khi đã xác định ưu tiên phát triển du lịch biển cần nghiêm túc rà soát lại quy hoạch để phân bố diện tích thuận lợi cho phát triển các khu giải trí biển trên bờ và trên mặt nước, có chính sách ưu đãi về thuế trong thời gian đầu đủ dài khi các dự án chưa sinh lợi. Bản thân các dự án này khó sinh lợi nhưng khả năng lan tỏa sang các ngành khác là rất mạnh.

TS. Trương Sỹ Quý khẳng định: Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để đạt được mục tiêu tổng quát tăng trưởng nhanh, bền vững cùng với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Khu nghỉ mát Furama tổ chức chu đáo việc đón Tết Nguyên đán cho du khách phương Tây ở lại ăn tết Việt. Với cành mai vàng, bánh chưng, dưa hấu, du khách được tiếp cận nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa đã tồn tại hàng ngàn năm nay trong dịp đón Tết. -ảnh: T.Ngọc

Phát triển du lịch tự bản thân nó phải là sự phát triển bền vững. Đó là vì du lịch phát triển kéo theo sự giao thoa, thậm chí xung đột có thể xảy ra giữa các nền văn hóa, đặc biệt là du lịch Miền Trung phát triển trên hai loại hình du lịch chính là du lịch biển - sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử. Cả hai loại hình du lịch này đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch biển và giá trị văn hóa bản địa không pha tạp của đồng bào Tây Nguyên.

Phát triển du lịch bền vững cần phải quán triệt trong quy hoạch phát triển vùng, địa phương, trong dự án đầu tư và chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp, tránh tình trạng vì lợi ích trước mắt mà phá vỡ quy hoạch, dẫn đến nhiều bãi biển đẹp bị mất cảnh quan, có nguy cơ bị ô nhiễm bởi hàng dãy các nhà hàng kiên cố.

Tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng mà ở đó cần có sự chuyển đổi nhanh hơn đối với vai trò quản lý nhà nước. Hạn chế việc tham gia trực tiếp và chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh sang điều hành kinh tế vĩ mô bằng pháp luật, minh bạch chính sách và thực hiện công bằng giữa các thành phần kinh tế.

Trần Ngọc thực hiện