Đà Nẵng: Phát triển du lịch bền vững theo định hướng Thành phố thông minh

13/10/2017

Chiều ngày 11/10, tại Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) đã chính thức diễn ra Lễ ký kết hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/16-20 và Giới thiệu chương trình KC.01/16-20 – Định hướng 2019-2020.

Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết có Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, TS.Đặng Việt Dũng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, TS.Nguyễn Quang Thanh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT), Cổng Thông tin điện tử và Trung tâm Tin học Văn phòng UBND TP,….

 

Nghi thức ký kết đã diễn ra với sự chứng kiến của đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ, lãnh đạo TP và lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông Đà Nẵng, lãnh đạo Nhà trường, Ban Chủ nhiệm đề tài.  

 

KC.01/16-20: Bước đột phá của khoa học công nghệ Việt Nam trên nền tảng ICT

Được biết, chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/16-20 hướng đến các mục tiêu bao gồm: Phát triển các giải pháp công nghệ (Tạo nền tảng phát triển các ứng dụng phục vụ hoạt động Chính phủ điện tử; Đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ và nâng cao khả năng tham gia của các tổ chức và cá nhân; Tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng).

Nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chế tạo một số sản phẩm (Đáp ứng yêu cầu phát triển và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin nhằm triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử, trong đó, một số sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế).

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm định sản phẩm và Phát triển đội ngũ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin hình thành hệ sinh thái cho việc phát triển Chính phủ điện tử.

Nội dung chương trình khá sâu và rộng: Nghiên cứu, xây dựng mô hình, nền tảng và các giải pháp kỹ thuật cho phát triển Chính phủ điện tử. Đưa ra giải pháp kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia. Song song là các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống cung cấp dịch vụ và cung cấp thông tin, cũng như giải pháp lưu trữ thông tin và cơ sở dữ liệu lớn.

 

Phó GS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20: Sản phẩm của chương trình, của đề tài phải thể hiện tầm vóc thương hiệu quốc và có tính ứng dụng rộng rãi, lâu bền.  

 

Nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng chuyên dụng phục vụ hoạt động Chính phủ điện tử (đó là các Thiết bị: Mạng viễn thông; Giám sát và cảnh báo an ninh mạng; Bảo mật hệ thống, bảo mật phần mềm; Xác thực điện tử trong các giao dịch điện tử; Nhóm thiết bị đầu cuối phục vụ truy cập thông tin). Nghiên cứu, xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử; Đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước.

Đặc biệt, với nền tảng trên, chương trình hướng đến nghiên cứu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Chính phủ điện tử, trong đó bao gồm công nghệ xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây; bảo mật, an toàn và an ninh thông tin; phần mềm hệ điều hành, quản trị, ứng dụng (ưu tiên phát triển trên nền tảng mã nguồn mở); Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT); Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin quốc gia; Dịch vụ tích hợp bảo mật và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử; Giải pháp và nền tảng xây dựng Cổng Thông tin điện tử kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống phần mềm lõi cho phát triển dịch vụ công và Xây dựng đô thị thông minh.

Sản phẩm công nghệ thương hiệu quốc gia

Phó GS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20 – cho biết, dự kiến sản phẩm của chương trình (đề tài) gồm: Một số mô hình, nền tảng và giải pháp kỹ thuật cho phát triển Chính phủ điện tử (Giải pháp kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quốc gia; Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống dịch vụ và cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; Giải pháp lưu trữ thông tin và cơ sở dữ liệu quy mô lớn. Thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động Chính phủ điện tử). 

Các thiết bị mạng viễn thông – CNTT (bảo mật hệ thống, bảo mật phần mềm; xác thực điện tử trong giao dịch điện tử; thiết bị đầu cuối phục vụ truy cập thông tin, máy tính sạch chuyên dụng cho cơ quan nhà nước, các thiết bị giám sát). Một số công nghệ, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Chính phủ điện tử (Gồm giải pháp và công cụ tích hợp; xử lý và khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; phần mềm hệ điều hành, quản trị, ứng dụng trên nền tảng mã nguồn mở; nền tảng cho xây dựng và phát triển các dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; một số hệ thống thông tin quốc gia; dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho các giao dịch điện tử; phần mềm giám sát mạng và an toàn, an ninh thông tin; nền tảng và một số ứng dụng của mạng lưới vạn vật kết nối Internnet (IoT) trong hoạt động quản lý, điều hành có quy mô triển khai trên cả nước và các giải pháp, các ứng dụng phát triển đô thị thông minh).

Cuối cùng, sản phẩm chương trình là một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cho các công nghệ, sản phẩm dùng chung, làm nền tảng phát triển các phần mềm, phần cứng, dịch vụ công trực tuyến. Tham mưu và xây dựng các dự thảo (văn bản) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy nghiên cứu công nghệ, chế tạo sản phẩm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch bền vững theo định hướng Thành phố thông minh và Chính quyền điện tử

“Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ (Chính quyền) điện tử” là đề tài mà Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) thực hiện trong khuôn khổ chương trình KC.01/16-20. Thông tin này ICT Đà Nẵng cũng đã từng chia sẻ đến độc giả.

 

"Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa Đà Nẵng sớm trở thành Thành phố thông minh và phát huy Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của Đà Nẵng" - Phó Chủ nhiệm đề tài, Hiệu trưởng Nhà trường, Phó GS.TS Phan Cao Thọ. 

 

Phó Chủ nhiệm đề tài, Hiệu trưởng Nhà trường, Phó GS.TS Phan Cao Thọ cho biết, đề tài được triển khai trên phạm vi rộng trên toàn TP Đà Nẵng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (Công nghệ thông tin, Văn hóa - Thể thao- Du lịch, Giao thông, Dịch vụ…) với 2 mục tiêu chính là: Nghiên cứu, đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng Thành phố thông minh hơn và Chính quyền điện tử; Xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ du khách nhằm phát triển du lịch bền vững.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa Đà Nẵng sớm trở thành Thành phố thông minh và phát huy Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của Đà Nẵng.

Cũng trong lĩnh vực này (phát triển đô thị xanh, bền vững và thông minh hơn), Nhà trường hiện đang triển khai đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn miền Trung Việt Nam”, mã số CNTT-02 do PGS.TS Phan Cao Thọ làm Chủ nhiệm.

“Là Nhà trường có bề dày truyền thống đào tạo kỹ thuật công nghệ ứng dụng, nhiều năm qua và ngay năm học mới, Nhà trường đã bắt tay triển khai nhiều hoạt động khoa học-công nghệ ở tầm quốc gia, phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu-giảng dạy trong đội ngũ giảng viên. Chúng tôi cho rằng, đó cũng là hướng đi, là xu thế tất yếu để khẳng định nên một học hiệu Đại học Sư phạm kỹ thuật của ngày mai. Đây là vinh dự, tựu hào, nhưng thực sự, cũng là áp lực lớn của Trường” – PGS.TS Phan Cao Thọ chia sẻ.

Được biết, Chủ nhiệm đề tài là Tiến sỹ (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) Trần Hoàng Vũ, hiện là Phó Trưởng Khoa Điện của Nhà trường.

Tính đến nay, Tiến sỹ Trần Hoàng Vũ đã có 4 công trình nghiên cứu (đề tài cấp Đại học Đà Nẵng) với tư cách là Chủ nhiệm đề tài (3 công trình) hay thành viên (1 công trình): Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung; Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu; Nghiên cứu quy trình và ứng dụng Microwind3 để thiết kế Layout cho việc sản xuất IC số; Nghiên cứu và thiết kế mạng Nơron nhân tạo để nhận dạng và xử lý ảnh.

 

Hạ tầng kỹ thuật các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp khách sạn-căn hộ Đà Nẵng được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại trong dịp Tuần lễ diễn đàn cấp cao APEC. Đề tài nghiên cứu mới sẽ kiến tạo hệ thống thông tin, cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ du khách, hướng đến phát triển du lịch bền vững.


Ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong quản lý, quản trị và tiếp nhận dịch vụ trực tuyến ở các cơ sở dịch vụ lưu trú, khi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng ngày càng sâu rộng. Ảnh chụp tại bộ phận lễ tân Danang Golden Bay - một thương hiệu vừa đi vào hoạt động tại Đà Nẵng. -Ảnh trong bài: T.Ngọc

 

Chia sẻ với ICT Đà Nẵng, Tiến sỹ Trần Hoàng Vũ cho biết: Mục tiêu chúng tôi đề ra là tiến hành nghiên cứu, qua đó đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách với định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ du khách nhằm phát triển du lịch bền vững.

Theo 2 định hướng mục tiêu chính nêu trên, các nội dung công việc sẽ được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể gồm: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tổng thể cung cấp hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng thành phố thông minh tại Việt Nam. Trong đó, hỗ trợ cả du khách, tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quản quản lý nhà nước về du lịch. Xây dựng thành công những ứng dụng có thể tương tác làm việc được với những công nghệ mới như phân tích dữ liệu lớn, dịch vụ hướng ngữ cảnh, kiến trúc vi dịch vụ, … để phát triển du lịch bền vững và thông minh.

Bên cạnh đó, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ du lịch tổng thể, bao gồm cả những thiết bị phần cứng chuyên dụng lẫn những hệ thống phần mềm. Song song, có dịch vụ hỗ trợ hiệu quả cho du khách, dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch và dịch vụ phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch để quản lý cả du khách lẫn các tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch.

“Các đề xuất và giải pháp của chúng tôi, phải đảm bảo hoạt động theo giải pháp tổng thể nêu trên. Đồng thời minh chứng cho tính khả thi, cũng như đánh giá tính hiệu quả của giải pháp đề xuất, thông qua thử nghiệm toàn bộ hệ thống nêu trên, tại các điểm du lịch khác nhau trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chúng tôi cũng phải đưa ra được đề xuất, tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch để có thể triển khai, quản lý, vận hành và khai thác một cách hiệu quả toàn bộ hệ thống này” - Tiến sỹ Trần Hoàng Vũ phân tích.

Yêu cầu cao về tính tương tác và hội nhập dòng chảy cuộc cách mạng công nghệ 4.0

“Tôi cho rằng chương trình/đề tài KC.01/16-20 rất có ý nghĩa, tổng thể chương trình với các mục tiêu hướng đến vô cung quan trọng. Đó là sự chủ động hội nhập của Việt Nam chúng ta trước trào lưu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đối với đề tài do Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) thực hiện, tôi mong rằng chúng ta sẽ mang lại nhiều hơn cơ hội phát triển cho ngành Du lịch Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung; mở ra thêm những cơ hội tạo sản phẩm mới cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này, nâng cao giá trị sản phẩm và khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của Việt Nam” – Phó GS.TS Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Phó Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20 nhấn mạnh.
 

Phó GS.TS Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Phó Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20, phát biểu tại phiên tọa đàm diễn ra sau nghi thức ký kết; người ngồi đầu bàn, bên trái ảnh là  TS Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

Với tư cách Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20, Phó GS.TS Huỳnh Quyết Thắng gửi gắm một nội dung rất quan trọng đến các cấp cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia, trực tiếp tham gia chương trình “Phải hết sức chú ý tính tương tác của những sản phẩm mà Chương trình làm ra, bởi chúng ta đang hội nhập sâu rộng và chịu tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Một mặt chúng ta đẩy mạnh nội địa hóa sản phẩm, mặt khác sản phẩm chúng ta làm ra phải mang tính ứng dụng cao và sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các thiết bị, ứng dụng khác. 

Phải hết sức lưu ý những xu thế và giải pháp công nghệ dành cho môi trường ứng dụng IoT, xử lý dữ liệu lớn và huy động trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều nhóm sản phẩm của chương trình, cần lưu ý các sản phẩm phục vụ Chính phủ/Chính quyền điện tử”.   

“Tôi cho rằng, một Nhà trường có bề dày truyền thống, có những thành tựu trong đào tạo, và đặc biệt là trong nghiên cứu, hợp tác quốc tế thì hoàn toàn có thể huy động toàn bộ nguồn lực để hoàn thành đề tài đã được ký kết” – TS Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận. 

Ông cũng lưu ý thêm, hiện Chính phủ đã giao Liên Bộ (Thông tin-Truyền thông, Khoa học-Công nghệ, Xây dựng và Giao thông-Vận tải) phối hợp xây dựng Bộ tiêu chí về Thành phố Thông minh. Do vậy, những sản phẩm của đề tài Đà Nẵng nói riêng, tổng thể chương trình nói chung, cần hướng đến mạnh mẽ mục tiêu hỗ trợ các đô thị Việt Nam xây dựng thành công mô hình “Thành phố thông minh hơn”. Muốn vậy, chúng ta cần có những sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, mang tính nền tảng, để thu thập và xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Cái gì chúng ta thu thập yêu cầu từ thực tiễn, thì sản phẩm của chương trình, của đề tài, phải quay lại phục vụ, giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

 

T.Ngọc thực hiện - ictdanang.vn