THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

KHÓA 2 - NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế, Quyết định số 3896/QĐ-ĐHĐN ngày 12/7/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành chương trình đào tạo liên tục cán bộ y tế “Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh”, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (được Bộ Y tế cấp Mã cơ sở đào tạo liên tục số A104 theo Quyết định số 708/QĐ-K2ĐT ngày 28/12/2015) phối hợp với các chuyên gia đầu ngành thuộc Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Khoá 2 - năm 2017 như sau:

 

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây

Tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây

Tin từ Khoa Y Dược ĐHĐN - smp.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH