Tin truyền hình: Tuần lễ giao lưu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

19/10/2017

Khoa Tin học Trường ĐHSP-ĐHĐN đã tổ chức tuần lễ giao lưu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn Đà Nẵng với các sinh viên từ ngày 16-21/10/2017.

 

 

Tin Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN