Đại diện Đại học Đà Nẵng làm việc tại SEAMEO INNOTECH

20/10/2017

Từ ngày 16 đến 19/10/2017, PGS.TS. Võ Trung Hùng - Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng đã tham gia họp Hội đồng Quản trị (Governing Board) của SEAMEO INNOTECH với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 năm (2017-2019).

Trung tâm SEAMEO về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH) là một trong ba trung tâm khu vực của SEAMEO do Chính phủ Philippines và SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) bảo trợ. SEAMEO INNOTECH được thành lập vào tháng 01/1970, có trụ sở chính đặt tại trụ sở của Ban Thư ký SEAMEO ở Thái Lan. Trụ sở của SEAMEO INNOTECH sau đó được chuyển tới Singapore, Việt Nam, Thái Lan và từ tháng 7/1981 chính thức được SEAMEO chấp nhập đặt trụ sở vĩnh viễn tại Philippines. SEAMEO INNOTECH hiện tại có trụ sở nằm trong khuôn viên của Đại học Philippines Diliman, thành phố Quezon.

Hội đồng Quản trị SEAMEO INNOTECH có 13 thành viên chính thức, bao gồm đại diện của 10 quốc gia thành viên của Tổ chức ASEAN và đại diện của Timor Leste. Giám đốc SEAMEO INNOTECH và Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO là thành viên đương nhiên của Hội đồng. Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ đưa ra các chính sách, phê duyệt các kết quả thực hiện và định hướng phát triển của SEAMEO INNOTECH để đệ trình lên SEAMEO cấp trên. Các thành viên Hội đồng phải là các quan chức cấp cao trong các bộ/ngành giáo dục tương ứng của mỗi nước hoặc là những nhà giáo dục có tầm cỡ quốc gia và quốc tế do Chủ tịch Hội đồng SEAMEO bổ nhiệm theo sự giới thiệu của các Bộ trưởng các nước thành viên. PGS.TS. Võ Trung Hùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giới thiệu tham gia và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2019.

PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì phiên họp trù bị của Hội đồng

Tại các phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nghe Giám đốc SEAMEO INNOTECH báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016-2017, tình hình triển khai các chương trình/dự án, tình hình phát triển/cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, tình hình triển khai các hội nghị/hội thảo/khoá đào tạo ngắn hạn, báo cáo tài khoá của năm và một số báo cáo khác. Ngoài ra, Giám đốc SEAMEO còn báo cáo về kế hoạch tài chính dự kiến cho 3 năm tiếp theo 2017-2019, kế hoạch hoạt động và cải tạo cơ sở hạ tầng. Các thành viên của Hội đồng đã nghe, thảo luận và đưa ra các câu hỏi, góp ý để hoàn thiện các báo cáo trước khi đệ trình lên các cấp cao hơn.

PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì các phiên họp Hội đồng

Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm

Bên cạnh các phiện họp của Hội đồng, các thành viên đã tham gia phiên họp mở rộng gồm các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Bộ Giáo dục Philippines, lãnh đạo và chuyên viên cao cấp của SEAMEO INNOTECH. Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Philippines (Secretary of Education, the Cabinet of the Philippines), Bà Leonor Magtolis Briones, đã có bài phát biểu quan trọng về các chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterto, chính sách phát triển giáo dục của Philippines và sứ mạng của SEAMEO INNOTECH trong quá trỉnh đổi mới giáo dục thông qua ứng dụng các công nghệ mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục (Thư ký Nội các) Leonor Magtolis Briones phát biểu tại phiên họp

Phiên họp mở rộng của Hội đồng

Bộ trưởng Leonor Magtolis Briones chụp hình lưu niệm

Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo của INNOTECH

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn