Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2017-2018

01/11/2017

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Nhà trường trong năm học 2016 - 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sáng ngày 30/10/2017 tại Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2017-2018.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, văn phòng, các ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng có TS. Trần Hữu Phúc- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và 165 đại biểu đại điện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường.

 

TS. Trần Hữu Phúc đang trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2017 - 2018 do TS. Trần Hữu Phúc trình bày. Ngoài báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị cũng nghe các báo cáo về công tác tài chính, tổng kết hoạt động của Thanh tra Nhân dân, báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ công chức. Các báo cáo nhận được nhiều ý kiến góp ý từ cán bộ, giảng viên Nhà trường.

 

ThS. Phạm Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ viên chức.

 

ThS. Tăng Kim Uyên - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động của Thanh tra Nhân dân

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo về công tác tài chính

 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao công tác tổ chức và cho rằng Hội nghị đã thể hiện được tính dân chủ và đoàn kết cao của tập thể CBVC Trường Đại học Ngoại ngữ. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã có những thành tích đáng khích lệ trong công tác quản lý, đào tạo, hợp tác quốc tế, đặc biệt là công tác tuyển sinh đã nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Nhà trường cũng như Đại học Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

Những ý kiến phát biểu tại Hội nghị

 

Cảm ơn các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng cùng những góp ý của cán bộ, giảng viên nhà trường, TS. Trần Hữu Phúc khẳng định Nhà trường sẽ nghiên cứu các góp ý và đưa vào giải pháp thực hiện cho năm học 2017-2018. Theo đó, Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh để Nhà trường có thể vượt qua những khó khăn trong giai đoạn tới, bên cạnh những tư duy mới, sáng tạo mới, một yếu tố rất quan trọng chính là sự thống nhất, đồng lòng của toàn bộ cán bộ, giảng viên Nhà trường trong mọi hoạt động.

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế công bố các quyết định khen thưởng.

 

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017 dành cho 13 tập thể: Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Khoa Quốc tế học, Khoa tiếng Nga, Khoa tiếng Nhật -Hàn-Thái, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Trung, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Cơ sở Vật chất, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Thanh tra- Pháp chế

 

Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho gương điển hình tiên tiến (Khoa tiếng Anh chuyên ngành) và các tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017 (Khoa tiếng Anh, Phòng Công tác Sinh viên, Khoa Quốc tế học)

 

Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Nga, Phòng Tổ chức - Hành chính)

 

Giao ước thi đua năm 2017-2018

 

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN