Sáng ngày 14/11/2017 đã diễn ra Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng (CQ ĐHĐN) lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 – 2022. 150 cán bộ ưu tú, đại diện cho gần 300 cán bộ, viên chức, người lao động CQ ĐHĐN đã tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Nam – Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Đồng chí Nguyễn Bắc Nam trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ

 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, các văn phòng, ban chức năng, trung tâm, các cấp chính quyền và cấp công đoàn đã thực tốt công tác tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐHĐN trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, hợp tác quốc tế, quản trị cơ sở vật chất – thiết bị, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, v.v… góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng uy tín học hiệu ĐHĐN. Tổng kết đánh giá, Công đoàn CQ ĐHĐN đã tổ chức triển khai thực hiện tốt 8 chương trình trọng tâm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam định hướng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN, Phó Giám đốc ĐHĐN ghi nhận những thành tích của Công đoàn CQ ĐHĐN trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong công tác tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐHĐN.

 

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Từ các ý kiến thảo luận, Đại hội cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong báo cáo tổng kết về đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ mới có giải pháp khắc phục.

Cũng tại Đại hội, Công đoàn CQ ĐHĐN đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn.

 

 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn CQ ĐHĐN

 

Đại hội đã lắng nghe 2 tham luận với chủ đề “Công tác nữ phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa” và “Vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với cán bộ, viên chức và người lao động”.

 

Trình bày tham luận tại Đại hội

 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Công đoàn CQ ĐHĐN gồm 22 đồng chí, để cùng với 08 đồng chí đại biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định tham dự Đại hội Công đoàn ĐHĐN nhiệm kỳ 2017 -2022 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. 

 

Đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu, bầu cử BCH nhiệm kỳ mới

 

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt

 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH