LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI

KỲ THI THĂNG HẠNG CDNN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

Ngày 06, 07, 08 và 09 tháng 12 năm 2017

 

I. LỊCH THI

 

Buổi thi

Giờ thi

Nội dung

Sáng

06/12/2017

Thứ Tư

07h30

Hội đồng thi, Ban Coi thi và Cán bộ coi thi tập trung

09h00

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường Trường ĐHNN;

Các ứng viên tham gia kỳ thi có mặt;

09h30

Ứng viên làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót (nếu có), xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nghe phổ biến quy chế

Sáng

07/12/2017

Thứ Năm

MÔN KIẾN THỨC CHUNG

07h00

Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng

07h15

Ứng viên có mặt tại phòng thi

07h30

Gọi ứng viên vào phòng thi

07h45

Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng

07h55

Phát đề thi cho ứng viên

08h00

Tính giờ làm bài thi

10h45

Còn 15 phút làm bài thi

11h00

Hết giờ làm bài thi

 

MÔN NGOẠI NGỮ

Chiều

07/12/2017

Thứ Năm

13h30

Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng

13h45

Ứng viên có mặt tại phòng thi

14h00

Gọi thí sinh vào phòng thi

14h15

Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng

14h25

Phát đề thi cho thí sinh

14h30

Tính giờ làm bài thi

15h45

Còn 15 phút làm bài thi

16h00

Hết giờ làm bài thi

 

MÔN TIN HỌC

Sáng 08/12/2017

Thứ Sáu

07h00

Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng

Dành cho các ứng viên nhóm ngành I, III, IV, VI

07h30

Ứng viên có mặt tại phòng thi

07h45

Tính giờ làm bài thi

08h30

Hết giờ làm bài thi

Dành cho các ứng viên nhóm ngành VII

09h15

Ứng viên có mặt tại phòng thi

09h30

Tính giờ làm bài thi

10h15

Hết giờ làm bài thi

Sáng 09/12/2017

Thứ Bảy

Dành cho các ứng viên nhóm ngành V

07h30

Ứng viên có mặt tại phòng thi

07h45

Tính giờ làm bài thi

08h30

Hết giờ làm bài thi

Cả ngày

08/12/2017

Thứ Sáu

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Dành cho các ứng viên nhóm ngành V

07h00

Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng

07h15

Ứng viên có mặt tại phòng thi

Từ 07h30

Hội đồng nghe thuyết trình và hỏi vấn đáp các ứng viên

Dành cho các ứng viên nhóm ngành I, III, IV, VI, VII

13h30

Cán bộ coi thi tập trung tại Phòng Hội đồng

13h45

Ứng viên có mặt tại phòng thi

Từ 14h00

Hội đồng nghe thuyết trình và hỏi vấn đáp các ứng viên

 

II. HIỆU LỆNH

- Gọi thí sinh vào phòng thi: 1 hồi 3 tiếng trống (hoặc kẻng)

- Bóc và phát đề thi: 6 tiếng

- Tính giờ làm bài: 3 tiếng

- Còn 15 phút: 1 tiếng

- Hết giờ làm bài: 1 hồi dài

 

Xem thêm file đính kèm.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH