Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình

22/11/2017

Sáng ngày 21/11/2017, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

 

 

 

Tham dự buổi khai mạc, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có  PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn; TS. Dương Mộng Hà - Thư ký; PGS.TS. Lê Cung - Uỷ viên thường trực; PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Uỷ viên; TS. Lê Thị Giao Chi - Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Uỷ viên; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Quảng Bình có PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; các Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm; các tổ chức đoàn thể cùng đại diện viên chức và sinh viên của Nhà trường.

Theo chương trình khai mạc, đại diện Trung tâm Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài.

 

ThS. Nguyễn Thị Hương Trà, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN công bố quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài.

 

Phát biểu trong phiên khai mạc khảo sát chính thức, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá ngoài và khẳng định mục đích của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Dựa trên kết quả kiểm định chất lượng, Nhà trường có cơ sở xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng của Trường. PGS.TS. Đoàn Quang Vinh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN và Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trường Đại học Quảng Bình để Đoàn chuyên gia thực hiện các hoạt động đánh giá một cách khách quan, trung thực, công bằng và đề xuất các khuyến nghị phù hợp, khả thi giúp Nhà trường thực hiện cải tiến nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu khai mạc.

 

Phát biểu chào mừng khai mạc, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình khẳng định việc đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá là nhiệm quan trọng, góp phần thực hiện cam kết chất lượng của Nhà trường đối với xã hội. Kết quả tự đánh giá là thành quả nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức toàn Trường; góp phần nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng của cán bộ, giảng viên và là đòn bẩy quan trọng giúp Nhà trường cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thành công sứ mạng và mục tiêu đã đề ra. Nhà trường cam kết tích cực hợp tác, hỗ trợ các chuyên gia trong Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành tốt nhất chương trình khảo sát chính thức.

 

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phát biểu chào mừng.

 

Cũng tại phiên khai mạc, TS. Dương Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, nêu rõ các điểm mạnh, điểm tồn tại của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, kế hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn tại để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết, Trường phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục  trình bày tổng quan về Trường Đại học Quảng Bình

 

Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan nhằm thu thập thông tin phản hồi; thăm và quan sát cơ sở vật chất để xác thực thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quảng Bình diễn ra từ ngày 21/11/2017 và sẽ kết thúc vào ngày 25/11/2017. 

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc khảo sát chính thức:

 

 

 

 

 

Tin Trung tâm Kiểm định Chất  lượng Giáo dục - ĐHĐN