Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra

23/11/2017

Hướng đến kỷ niệm 55 năm thành lập trường (1962-2017), Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng và Chương trình công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2017-2018, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế, Trường Cao đẳng Công nghệ phối hợp cùng Ban Đảm bảo chất lượng, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn tập huấn xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra cho giảng viên các khoa trong toàn trường.

 

Capture.PNG

 

Hơn 50 cán bộ là giảng viên của các khoa trường Cao đẳng Công nghệ và các giảng viên trẻ đến từ Khoa Công nghệ, Đại học Đà Nẵng cùng tham dự buổi tập huấn. Đây là hoạt động nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, kiểm tra đánh giá học phần cho các giảng viên.

 

h2.PNG

 

Được sự hỗ trợ tích cực từ Ban đảm bảo chất lượng (ĐBCL) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và PGS. TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban ĐBCL ĐHĐN, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐHĐN, các nội dung tập huấn đã được truyền đạt đến cán bộ và giảng viên của trường. Nội dung tập huấn dựa trên Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và các tiêu chuẩn kiểm định AUN, giúp cho các giảng viên hiểu rõ các bước cần thiết để triển khai xây dựng chương trình đào tạo, các yêu cầu đối với chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần phải phù hợp với chuẩn đầu ra đã ban hành.

 

h3.PNG

 

Với những nội dung cơ bản được truyền đạt, các giảng viên tham dự đã được chia thành các nhóm nhỏ để cùng thực hành rà soát lại chương trình đào tạo của các bộ môn với những giả định cho tương lai mục tiêu đào tạo thế hệ sinh viên đáp ứng được đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của trường Cao đẳng Công nghệ trong thời gian đến - khi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã được hiện thực hóa.

 

h4.PNG

 

Trong không khí tập huấn cởi mở, với những nội dung thiết thực, các giảng viên tham dự đã tích cực thảo luận nhóm để thực hành các nội dung theo yêu cầu cũng như chia sẻ kết quả thực hiện, ý kiến đóng góp với các nhóm.  

Qua buổi tập huấn, tinh thần tham gia tích cực của các giảng viên cho thấy sự quan tâm rất lớn của các thầy cô đến công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường. Nhiều kiến nghị được gởi đến Ban Tổ chức liên quan đến việc tăng cường các nội dung đảm bảo chất lượng, phương pháp giảng dạy tích cực,... cần được triển khai, tập huấn nhiều hơn, đa dạng và chuyên sâu hơn.

 
Tin Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN