Thông tin tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 Trường ĐH Quốc tế Chinan, Đài Loan (NCNU)

28/11/2017

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2018 TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CHINAN, ĐÀI LOAN (NCNU)

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/12/2017

 

Thông tin tuyển sinh chung: https://goo.gl/C2xPyB

NCNU hiện có Trường Đại học Nhân văn, Đại học Quản lý, Đại học Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Giáo dục, và Trung tâm Giáo dục chung; có tổng cộng 18 chương trình cấp bằng cử nhân, 24 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 14 chương trình cấp bằng tiến sĩ.

Đối với Khoa Quản trị Thông tin, Đại học Quản lý:

Mục tiêu đào tạo:

1. Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực quản trị thông tin.

2. Lồng ghép lý thuyết và thực tiễn.

3. Chuẩn bị khả năng làm việc cho kinh doanh quốc tế.

4. Nghiên cứu và phát triển nguồn lực.

 

Thành tích của Khoa:

- Phần lớn giảng viên trong khoa đều thực hiện các nghiên cứu, các công trình từ Bộ Khoa học (80%) và các dự án nghiên cứu khác.

 - Thành tích về việc xuất bản các bài báo trên SCIE/SSCI/TSSCI (từ 2001 đến năm 2008)

           (theo Bản tin về Khoa học Xã hội và Nhân văn vào tháng 3 năm 2011):

          * Đứng thứ hai về tổng số bài báo do SCIE xuất bản toàn quốc.

          * Đứng thứ tư về tổng số bài báo do SCIE / SSCI / TSSCI xuất bản.

          * Đứng thứ tám về tổng số các bài báo được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành. 

Chính sách hỗ trợ báo cáo hội thảo của khoa:

Mỗi năm tổng số tiền hỗ trợ cho sinh viên có bài báo đi báo cáo tại nước ngoài là 2.000.000 NT, mỗi sinh viên khi có bài báo sẽ được hỗ trợ 30.000NT, nếu báo cao tại các quốc gia châu Âu, New Zealand và Hoa Kỳ sẽ được xem xét hỗ trợ cao hơn.

- Hỗ trợ 60-100 lượt báo cáo mỗi năm.

- Báo cáo tại các hội thảo quốc tế hoặc có bài bằng tiếng nước ngoài.

Chính sách học bổng của Khoa (tổng số tiền học bổng từ 1.200.000NT trở lên):

 - Sinh viên có điểm học tập cao trong lớp.

 - Sinh viên có bài báo tham gia các hội thảo trong nước hoặc quốc tế.

 - Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 100 trở lên, IELTS từ 7.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật N1. Số lượng là 6 sinh viên/năm

Môi trường học tập và sinh hoạt:

1. Sinh viên có không gian tự nghiên cứu, hỗ trợ sẵn máy tính cho mỗi cá nhân.

2. Các tuyến xe buýt (Nantou Bus, TaiwanTrip) có thể đến NCNU từ ga xe lửa Đài Trung, và cũng có xe buýt trường học giữa NCNU và thị trấn Puli.

3. Ngoài ra còn có căn tin, phòng y tế, cửa hàng tiện ích, ký túc xá trong trường học.

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN