Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 27, 28 và 29/11/2017 để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

Căn cứ kết quả chấm điểm và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 gồm các ông/bà có tên sau:

Xem chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH