Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” được Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của ASEA-UNINET, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Các ứng viên có bằng thạc sĩ (bao gồm luận văn thạc sĩ) hoặc bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực khác nhau (Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học) cũng như ứng viên tốt nghiệp trong lĩnh vực Âm nhạc.

2. Các chương trình học:

· Chương trình sau tiến sĩ:

- Thời gian: 03 – 09 tháng ;

- Số tiền trợ cấp: 1,150 Euro/ tháng.

· Chương trình tiến sĩ:

- Thời gian: 36 tháng ;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng.

· Chương trình Sand-wich :

- Thời gian: trợ cấp một phần trong chương trình tiến sĩ ở Áo;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng.

· Chương trình đào tạo Âm nhạc:

- Thời gian: tối đa 09 tháng ;

- Số tiền trợ cấp: 1,050 Euro/ tháng.

3. Thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 31/03/2018.

4. Địa chỉ website tham khảo:

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trên trang web: 

http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/;

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=14014&HZGID=14909&LangID=2.

Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại : www.scholarships.at  và gửi email đến chị Vũ Hằng (email:tcvhang@ac.udn.vn), Cc đến chị Hồ Lộng Ngọc (email: hlngoc@ac.udn.vn) để ĐHĐN tổng hợp thông tin ứng viên đăng ký và hỗ trợ xác nhận với ASEA-UNINET.

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH