Ngày 02/12/2017, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017 cho quần chúng ưu tú là cán bộ, viên chức ĐHĐNđược các công đoàn bộ phận giới thiệu và được các chi bộ xét, cử đi học.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, Phó Giám đốc ĐHĐN; đồng chí Phan Bảo An – Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN và đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN đồng thời là Báo cáo viên của lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Ngô Văn Dưỡng nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng được tổ chức định kỳ hàng năm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và luôn được Đảng ủy ĐHĐN quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. Đây là một cơ hội để mỗi quần chúng ưu tú được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về Đảng ta, về vai trò, sứ mạng mà Đảng đã và đang thực hiện, đồng thời tiếp thu đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới của đất nước. 

Lớp học diễn ra trong 02 ngày 02 và 03/12/2017. Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản mà báo cáo viên trình bày và liên hệ thực tiễn bản thân.

 

  

Đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN báo cáo tại lớp học  

 

Đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN phổ biến nội quy lớp học và yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc; tích cực học tập, trau dồi kiến thức, tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt kết quả cao nhất; đồng thời trên cơ sở các nội dung học, mỗi quần chúng ưu tú sẽ tích cực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tin Văn phòng Đảng ủy - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH