Đại hội đại biểu công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

17/12/2017

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra thành công vào ngày 17/12/2017, Đại hội bầu ra BCH Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết cũng như phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2022.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương- Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012-2017 trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới

 

Đại hội đã nghe bản báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2017 đã có kết quả tích cực ở các nội dung hoạt động như: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành; Vận động, tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động đối ngoại, tham quan du lịch

 

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Trường đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ V. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Trường đã góp phần xây dựng Nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên CBVCLĐ tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Đại học Đà Nẵng.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng đã đánh giá rất cao các hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ. “Trong những năm qua, Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị có nhiều hoạt động, đóng góp nhiều ý kiến tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng Công đoàn Đại học Đà Nẵng ngày càng phát triển. Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng chương trình hoạt động bám sát với chủ trương của Đại học Đà Nẵng, của Nhà trường, lan tỏa các hoạt động đến từng cán bộ và cuốn hút người lao động tích cực tham gia hơn nữa.”- đồng chí Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh.

 

Đồng chí Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Công đoàn Trường đã gặt hái được. Thầy Hiệu trưởng mong muốn rằng Công đoàn Trường sẽ tiếp tục là cầu nối các bộ phận, là tổ chức bảo vệ quyền lợi của anh chị em CBVC Nhà trường

 

Các đại biểu cũng có phiên thảo luận góp ý Văn kiện đại hội, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để nâng chất lượng hoạt động Công đoàn trường. Với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu để bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 thành viên với đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm huyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.  

 

 

 

 

 

Các đại biểu thống nhất những nội dung báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bỏ phiếu BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022

 

Nhân dịp này, Công đoàn Đại học Đà Nẵng và Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

 

Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Đà Nẵng dành cho các tập thể và cá nhân

 

Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN cho các tập thể

 

Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN cho các cá nhân

 

Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN cho các cá nhân

 

 

 

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

 

BCH Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

 

Tin từ Trường Đại học Ngoại ngữ

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn