Khoa Y dược phát triển hợp tác Viện - Trường trên tinh thần Nghị định 111 của Chính phủ

20/12/2017

Thực hiện chủ trương gắn liền công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng bệnh viện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đồng thời triển khai các thỏa thuận hợp tác theo nghị định số 111/2017/NĐ-CP và thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT về việc ký kết giữa Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng và các cơ sở thực hành lâm sàng; từ ngày 22/11/2017, Khoa Y Dược – ĐHĐN đã có các buổi làm việc cùng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng: BV C Đà Nẵng, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, BV Ung bướu Đà Nẵng, BV Mắt Đà Nẵng, BV Y học Cổ truyền Đà Nẵng, BV Tâm thần Đà Nẵng, Trung tâm Răng Hàm Mặt Đà Nẵng, Cty Dapharco, … về việc phối hợp giảng dạy lâm sàng cho sinh viên Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược sĩ Đại học, Điều dưỡng Đại học, …

 

PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn phát biểu tại BV Ung Bướu Đà Nẵng

 

Đại diện lãnh đạo Khoa Y Dược, PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Khoa trưởng Khoa Y Dược hi vọng rằng với những bước ban đầu này, mối quan hệ Viện – Trường của Khoa Y Dược và các cơ sở thực hành lâm sàng sẽ bền vững, gắn chặt, đào tạo được những thế hệ bác sĩ có tâm, có tài đúng như mong muốn và sự kỳ vọng của Lãnh đạo ĐHĐN, Sở Y tế, và các cơ sở Y tế trên địa bàn Đà Nẵng.  

Trên nguyên tắc bền vững, tin cậy, bình đẳng về quyền và trách nhiệm cùng có lợi, tôn trọng pháp luật và phù hợp với thẩm quyền, năng lực của mỗi bên, PGS.TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Khoa trưởng Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng đánh giá cao việc hợp tác trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học và tin tưởng rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp các bên thực hiện tốt chiến lược phát triển của mình. PGS.TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn cũng khẳng định Khoa Y Dược sẽ làm hết sức để đảm bảo hoạt động hợp tác giữa các bên đạt hiệu quả cao nhất.

Theo nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 có một số nội dung chú ý như sau:

- Người giảng dạy thực hành của cơ sở giáo dục tham gia hướng dẫn thực hành và được bố trí làm công tác khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở thực hành được tính là nhân lực của cơ sở thực hành. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận quá trình giảng dạy thực hành tại cơ sở thực hành để xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú và các hình thức thi đua, khen thưởng khác cho người giảng dạy thực hành của cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy thực hành và khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở thực hành theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

- Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận quá trình giảng dạy thực hành để xét bổ    nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các hình thức thi đua, khen thưởng khác đối với người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về thi đua khen thưởng; Được công nhận là giảng viên (hoặc giáo viên) cơ hữu hoặc thỉnh giảng của cơ sở giáo dục khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục;

Sự cam kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Y Dược và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng đánh dấu sự phát triển mới của mối quan hệ hợp tác, mở ra nhiều cơ hội hợp tác góp phần tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức của các đơn vị chắc chắn các nội dung thỏa thuận trên sẽ được triển khai sớm và có hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh về các buổi làm việc:

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV C Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV Mắt Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV Ung bướu Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV Tâm thần Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo BV Y học Cổ truyền Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo Trung tâm Răng hàm mặt Đà Nẵng

 

Lãnh đạo Khoa Y Dược và lãnh đạo Cty Dapharco Đà Nẵng

 

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

 Website: smp.udn.vn