Khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang

28/12/2017

Ngày 25/12/2017, Đoàn Khảo sát sơ bộ (KSSB) phục vụ đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức tại Trường theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn KSSB có: TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn; PGS. TS. Nguyễn Quang Giao - Thư ký đoàn và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát viên.

Về phía Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang có: ThS. Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Tuyết Lan - Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, ThS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng để giúp Đoàn KSSB hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

  

ThS. Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

Tại buổi làm việc, Đoàn KSSB đã giới thiệu tổng quan quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông báo chính thức kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang và kế hoạch KSSB của Đoàn. 

 

TS. Dương Mộng Hà – Trưởng Đoàn KSSB phát biểu

 

Đoàn KSSB đã tiến hành kiểm tra sơ bộ minh chứng và đến thăm một số địa điểm như: phòng làm việc, phòng phỏng vấn, giảng đường, thư viện, phòng máy tính, ký túc xá, nhà luyện tập thể dục thể thao, Trường Mầm non thực hành. Đồng thời Đoàn KSSB cũng đã thống nhất với Hội đồng Tự đánh giá Trường về kế hoạch và chương trình khảo sát chính thức tại trường, hướng dẫn nhà trường các công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức.

 

Đoàn chuyên gia khảo sát trường Mầm non thực hành

 

Kết thúc đợt làm việc, Trưởng đoàn KSSB và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận Nhà trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức tại Trường được thống nhất từ ngày 23/1/2018 đến hết ngày 27/1/2018.

 

Ký biên bản ghi nhớ giữa Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang và Đoàn KSSB

 

Tin Trung tâm Kiểm đinh Chất lượng Giáo dục - ĐHĐN