Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum

29/12/2017

Thực hiện kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố Kon Tum về việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum; sáng ngày 27/12/2017, UBND thành phố Kon Tum phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Phân hiệu.

 


Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum

 

Tham dự Lễ khai mạc, về phía UBND thành phố gồm có Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, đại diện Lãnh đạo và Khối mặt trận đoàn thể các xã, phường phụ trách kinh tế tập thể, đại diện Tổ hợp tác; Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; về phía Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu cùng các Giảng viên liên quan.


 


PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu phát biểu khai mạc

 

Mục đích của buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho các chức danh trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của Hợp tác xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác, Giám đốc các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chuyên đề được các Giảng viên trình bày để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là cán bộ quản lý và thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác nắm rõ, và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể; tập trung tư vấn thành lập, xây dựng Điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã theo đúng quy định hiện hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các thành viên tham dự lớp tập huấn đã được nghe Giảng viên Phân hiệu trình bày về chuyên đề “Gắn kết phát triển Hợp tác xã với mô hình chuỗi giá trị”. Hiện nay, xây dựng mô hình Hợp tác xã gắn liền với việc xây dựng các chuỗi giá trị đang là một trong những hướng đi được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và thành công. Tuy nhiên, tại Việt Nam mô hình này vẫn chưa được áp dụng phổ biến, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hợp tác xã của Việt Nam chưa phát triển. Chuyên đề đã trình bày những nội dung cơ bản về chuỗi giá trị nông sản, mô hình liên kết nông dân - Hợp tác xã và lợi ích của cả hai bên khi tham gia vào Chuỗi giá trị. Hợp tác xã sẽ cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên của mình với giá thấp nhất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm với giá bán cao nhất, thay vì phải qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng Hợp tác xã cũng giúp cho các thành viên trong Hợp tác xã có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác. Chuyên đề đã nhận được rất nhiều chia sẻ của tất cả thành viên Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Kon Tum về những thực trạng và khó khăn khi tham gia Chuỗi giá trị và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước về hỗ trợ vốn, chính sách, kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, chuyên đề “Một số chính sách pháp luật liên quan đến phát triển Hợp tác xã” đã đưa ra một số văn bản pháp luật nhằm khẳng định sự quan tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền đối với việc hỗ trợ các Hợp tác xã trong bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành lập mới, tổ chức lại Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012. Các chính sách nhấn mạnh tầm quan trọng của mở rộng quy mô Hợp tác xã theo vùng, quốc gia; ưu tiên hỗ trợ các Hợp tác xã hoạt động trên địa bàn khó khăn, căn cứ trình độ phát triển kinh tế và các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Chuyên đề cũng đưa ra các thông tin, quy định về yêu cầu và quy trình thẩm định cho vay Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã tỉnh Kon Tum nhằm tuyên truyền cho các thành viên Hợp tác xã. Xung quanh chuyên đề, các thành viên đã trình bày được thực tế công tác vay vốn tại địa phương có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhờ vậy các cán bộ quản lý phụ trách kinh tế tập thể sẽ có các đề xuất phù hợp với các cấp có thẩm quyền.

 

 

 

Các giảng viên của phân hiệu trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 

Tiếp đó, hai chuyên đề cốt lõi là “Một số vấn đề cơ bản về Luật Hợp tác xã 2012”và “Những vấn đề cơ bản về quản lý sản xuất kinh doanh Hợp tác xã” do PGS.TS. Đặng Văn Mỹ trình bày đã chuyển tải hết các nội dung, tinh thần của buổi tập huấn đến các thành viên tham dự để nắm vững khi áp dụng vào thực tế. Trong suốt thời gian tập huấn, các thành viên đã thẳng thắn cùng nhau trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy thêm kinh nghiệm. Đồng thời, các cán bộ, thành viên tham gia lớp tập huấn cũng được cập nhật thông tin mới nhất về các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn trong những năm tới.

 


PGS.TS. Đặng Văn Mỹ trình bày các chuyên đề trong buổi tập huấn

 

Để đợt tập huấn phát huy hiệu quả hơn nữa, cần thiết phải có sự tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thường xuyên cập nhật những chính sách, chế độ mới để các đơn vị tham gia có thể tham mưu tốt hơn cho đơn vị mình, hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

Tin Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum