Thông báo mở lớp bồi đưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính

09/08/2012

 

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Chuyên viên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Trung cấp Chính trị mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính tại Đại học Đà Nẵng. Đây là chương trình bắt buộc dành cho Chuyên viên thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Chuyên viên của Đại học Đà Nẵng có hệ số lương từ 3.00 trở lên.

- Chuyên viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Phổ thông ngoài Đại học Đà Nẵng.

- Những người đang làm việc, học tập ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh, có trình độ đại học trở lên hiện đang giữ mã ngạch Chuyên viên và có nguyện vọng thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính.

2. Nội dung:

Theo khung chương trình của Bộ Nội vụ gồm tất cả 31 chuyên đề do giảng viên Trường Trung cấp Chính trị thành phố Đà Nẵng trực tiếp giảng dạy.

3. Thời gian học: 03 tháng, học vào các buổi tối và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật

- Khai giảng và bắt đầu học (dự kiến): 20/9/2012.

- Địa điểm và kế hoạch học: Sẽ thông báo cụ thể trong Giấy Triệu tập học viên của Ban Tổ chức lớp.

5. Học phí: sẽ có thông báo sau vì phụ thuộc vào số lượng học viên đăng ký. Học viên thuộc Đại học Đà Nẵng sẽ được Đại học Đà Nẵng chi trả học phí.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2012.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường và các Đơn vị triển khai thông báo này và tạo điều kiện để Chuyên viên của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP.  Đà Nẵng (Phòng 215, ĐT: 0236-3892046 hoặc Email: ngocminhtccb@gmail.com trước ngày 10/9/2012.

Ban TCCB