Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học (Đại học Hosei, Nhật Bản)

08/01/2018

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Hosei - Nhật Bản, trường Đại học Hosei sẽ cấp một số suất học bổng Sau đại học cho sinh viên và giảng viên Đại học Đà Nẵng, chi tiết như sau:

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho các khóa học Sau đại học tại trường, hỗ trợ tìm kiếm Giáo sư hướng dẫn.

- Thông tin về khóa học và các điều kiện hỗ trợ tham khảo tại link:

http://iist.hosei.ac.jp/

và các tập tin tài liệu đính kèm.

- Thông tin chương trình liên hệ tại: Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng theo sđt: 3891517 hoặc email: tpthao@ac.udn.vn( Ms. Phương Thảo)

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN