Hội nghị “Công tác đào tạo và triển khai nhiệm vụ giảng viên năm 2018”: sôi nổi và nhiều nhiệm vụ mới được đặt ra

15/01/2018

Chiều ngày 09/01/2018, tại phòng A208, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã sôi nổi diễn ra Hội nghị “Công tác đào tạo và triển khai nhiệm vụ giảng viên năm 2018”. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và phục vụ giảng dạy của toàn trường sau khi triển khai áp dụng phương thức đào tạo theo định hướng ứng dụng trong năm 2017.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc, ThS. Nguyễn Tố Như - Phó Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và toàn thể giảng viên trong toàn trường.Ban Giám đốc đã thực hiện nghi thức chúc mừng năm mới 2018

 

Hội nghị cán bộ giảng viên được tổ chức hằng năm được xem là một hoạt động thể hiện tính dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ của Nhà trường, là nơi tập trung trí tuệ tập thể nhằm đóng góp ý kiến xây dựng trường ngày một tốt hơn với phương châm “Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động”. Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị lần này, với nội dung chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy, và triển khai nhiệm vụ của giảng viên trong năm 2018, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ mong rằng đây sẽ là cơ hội để tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường cùng nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những kết quả sau một năm hoạt động và cùng tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, xác định nhiệm vụ của bản thân trong năm 2018, năm then chốt với nhiều hoạt động quan trọng của Nhà trường.

 


PGS.TS. Đặng Văn Mỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị được chia thành 2 nội dung là báo cáo và thảo luận xoay quanh công tác đào tạo và nhiệm vụ của giảng viên. Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Ba – Tổ trưởng Tổ Khảo thí & ĐBCLGD đã báo cáo tổng kết về công tác giảng dạy của giảng viên toàn trường trong thời gian qua. Điểm nổi bật trong công tác giảng dạy năm vừa qua là hầu hết các giảng viên đều thực hiện nghiêm túc yêu cầu dạy theo tín chỉ, gồm giảng dạy theo đề cương môn học ban hành, hướng dẫn sinh viên tự học và sử dụng học liệu, tăng cường kiểm tra - đánh giá, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra. Năm học vừa qua có sự thay đổi về phương thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên và những thay đổi trong việc thực hiện đưa bài giảng và kiểm tra đánh giá trên hệ thống Elearning của nhà trường. Tuy nhiên, công tác điều phối giảng viên giảng dạy giữa các khoa trong năm học khó tránh khỏi những bất cập về số lượng giờ giảng và sắp xếp thời khóa biểu, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường, mục tiêu đề ra của năm học đã hoàn thành.


Đồng chí Nguyễn Thành Ba – Tổ trưởng Tổ Khảo thí & ĐBCLGD trình bày báo cáo

 

Trong nội dung báo cáo thứ 2, ThS. Nguyễn Tố Như  - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trình bày nhiệm vụ của giảng viên với cơ chế linh hoạt, đây là điểm mới trong công tác quản lý giảng viên bắt đầu từ năm 2018. Đi kèm theo đó là hệ thống chi tiết từng nhiệm vụ mà mỗi giảng viên cần đạt được trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác quan trọng khác như: quan hệ doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, tuyển sinh, khởi nghiệp, đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động đoàn thể và học tập, bồi dưỡng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, yêu cầu mỗi giảng viên nghiêm túc trong công tác soạn giảng, lên lớp, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường, nhằm đưa hình ảnh nhà trường phát triển rộng khắp tại địa phương nói riêng, trên cả nước và quốc tế nói chung, thu hút được nhiều sinh viên, học viên, doanh nghiệp và đối tác.ThS. Nguyễn Tố Như  - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trình bày nhiệm vụ của giảng viên

 

Trong phần báo cáo tiếp theo, ThS. Võ Thị Thanh Thảo - Phó trưởng phòng HC-TH trình bày hệ thống tiêu chí đánh giá giảng viên. Để đảm bảo tính công bằng và thúc đẩy tinh thần làm việc của mỗi giảng viên với nhiệm vụ mới thì hệ thống tiêu chí đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng và cần sự đồng thuận, nhất trí của toàn thể giảng viên. Bộ tiêu chí được đưa ra thảo luận lần này đã liệt kê chi tiết mọi mặt hoạt động và đánh giá thực chất công việc của giảng viên, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí vẫn chưa bao quát nhiệm vụ của giảng viên, cần bộ phận chuyên trách nghiên cứu thêm và tham mưu để sớm đưa vào hệ thống đánh giá và ban hành quyết định.

Ở báo cáo cuối cùng, ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng phòng HC-TH trình bày việc kiện toàn mô hình hoạt động của nhà trường trong năm 2018 với nhiều thay đổi trong công tác nhân sự của các khoa như: Cán bộ đứng tên ngành và chức danh trợ lý ngành. Đây là một động thái thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa các khoa trong trường với các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, giữa các giảng viên trong từng ngành với Phòng đào tạo, nhằm đưa các hoạt động giảng dạy, xây dựng khung chương trình, thực tập, làm luận văn, đồ án của sinh viên diễn ra suôn sẻ, thống nhất và đi đúng tiến độ đào tạo hơn.ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng phòng HC-TH trình bày việc kiện toàn mô hình hoạt động của nhà trường

 

Phần thảo luận lấy ý kiến giảng viên diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề được tập trung bàn luận như kế hoạch biên soạn tập bài giảng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên và hệ thống tiêu chí đánh giá giảng viên. Việc thiết kế bài giảng là thực sự cần thiết đối với giảng viên lên lớp. Muốn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì mỗi cá nhân giảng viên phải tự đổi mới, sáng tạo cập nhật kiến thức để vận dụng hiệu quả trong công việc của mình. Một số ý kiến thì trăn trở về tiến độ thời gian hoàn thành cũng như vấn đề đảm bảo bản quyền của tập bài giảng. Việc tăng, giảm trọng số các tiêu chí đánh giá giảng viên cũng được đặt ra…v.v.                            

          

          

 

                              

Sau hơn 3 giờ làm việc, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ đã tổng kết, đánh giá những vấn đề được thông qua tại Hội nghị, nhằm khẳng định lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên sẽ quyết tâm và cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Bên cạnh đó, BGĐ cũng muốn thông qua Hội nghị lần này, lắng nghe tâm nguyện của từng cán bộ giảng viên và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch cho năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hơn.PGS.TS. Đặng Văn Mỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu đã tổng kết, đánh giá những vấn đề được thông qua tại Hội nghị

 

Tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum