Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2012

10/08/2012

Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2012.

Xem chi tiết tại đây.