Căn cứ theo Quy định số 2050/TCCB ngày 03/10/2006 của Giám đốc ĐHĐN về việc tuyển dụng, hợp đồng, thử việc, bổ nhiệm ngạch viên chức và kế hoạch tuyển viên chức năm 2012, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2012.

Tải thông báo và các biểu mẫu kèm theo tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH