Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực phát triển theo định hướng nghiên cứu, có cơ chế tổ chức và hoạt động tương tự hai đại học quốc gia, một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế lớn nhất Việt Nam, có 100% các cơ sở giáo dục đại học thành viên đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia với 13 cơ sở giáo dục thành viên gồm:

· Trường ĐH Bách khoa

· Trường ĐH Kinh tế

· Trường ĐH Ngoại ngữ

· Trường ĐH Sư phạm

· Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

· Trường CĐ Công nghệ Thông tin

· Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

· Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK)

· Khoa Y Dược

· Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

· Khoa Giáo dục Thể chất

· Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)

· Khoa Đào tạo Quốc tế (liên kết đào tạo quốc tế)

 

Thành lập năm 1994 (Theo Nghị định 32/CP của Chính phủ, nhưng các trường thành viên đã có bề dày truyền thống gần 50 năm), ĐHĐN đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (2004), Huân chương Độc lập Hạng Ba (2010) và luôn thuộc top các trường đại học có uy tín hàng đầu Việt Nam, vị trí cao trong bảng xếp hạng của các đại học khu vực và thế giới (Top 04 Bảng xếp hạng của nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập 49 trường đại học Việt Nam công bố ngày 06/9/2017; Top 05 Bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng các trường đại học của For International Colleges and Universities, http://www.4icu.org/vn; Top 09 Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Webometric Ranking of World Universities…).

 

 

Dưới đây là những thông tin cơ bản và cần thiết mà các bạn thí sinh cần nắm bắt trước mùa tuyển sinh vào ĐHĐN năm 2018:

1. Phương thức xét tuyển linh hoạt

Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia tại 11 trường/đơn vị thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, CĐ Công nghệ Thông tin, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) và Truyền thông, Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC). Xem tại đây.

Xét tuyển theo học bạ tại 07 trường/đơn vị thành viên: Trường ĐH Sư phạm (15 ngành), ĐH Sư phạm Kỹ thuật, CĐ Công nghệ Thông tin, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa CNTT và Truyền thông, Khoa GDTC. Xem tại đây.

Thi môn năng khiếu (01-02 tuần sau kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia) với 04 chuyên ngành: Vẽ Mỹ thuật (Kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa); Năng khiếu âm nhạc (Sư phạm âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm); Năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm); Năng khiếu TDTT (Giáo dục thể chất, Khoa GDTC).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh dồi dào

 

TT

Trường

/đơn vị thành viên

Số ngành

tuyển sinh

Chỉ tiêu xét

theo kết quả thi

THPT quốc gia 2018

(dự kiến)

Chi tiêu xét

theo học bạ

(dự kiến)

Chỉ tiêu

chương trình

đặc thù

(dự kiến)(**)

Tổng

chỉ tiêu

(dự kiến)

 

I. Tuyển sinh đại học

 

 

 

 

 

1

Trường ĐH Bách khoa (*)

27

3.090

0

90

3.180

2

Trường ĐH Kinh tế

16

2.570

0

350

2.920

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

14

1.500

0

0

1.500

4

Trường ĐH Sư phạm

31

2.174

470

300

2.944

5

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

07

1.000

200

0

1.200

6

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

17

362

390

100

852

7

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK)

03

100

80

0

180

8

Khoa Y Dược

04

250

0

0

250

9

Khoa CNTT và Truyền thông

03

280

120

100

500

10

Khoa Giáo dục Thể chất

01

15

15

 

30

 

Tổng chỉ tiêu (đại học)

123

11.341

1.275

940

13.556

 

II. Tuyển sinh cao đẳng

 

 

 

 

 

11

Trường CĐ Công nghệ Thông tin

 

 

 

 

300

 

Tổng  chỉ tiêu (cao đẳng)

 

 

 

 

300

 

Tổng chỉ tiêu ĐHĐN

 

 

 

 

13.856

(*) Trường ĐH Bách khoa đã bao gồm các chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), tiên tiến, chất lượng cao, riêng ngành Sư phạm Kỹ thuật được chuyển sang Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (từ năm 2018)

(**) Chương trình đặc thù có thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp được tăng cường xác định cụ thể trong chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực CNTT và Du lịch tại một số đơn vị thành viên gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa CNTT và Truyền thông)

3. Ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội

ĐHĐN được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tương tự như hai đại học quốc gia, được mở các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội, quản lý chất lượng và cấp bằng (được công nhận quốc gia và quốc tế để được tiếp nhận làm việc trong nước và quốc tế, hoặc chuyển tiếp học ở trình độ cao hơn tại các nước tiên tiến).

Năm 2018, ĐHĐN tuyển sinh 123 ngành đại học, 38 ngành cao đẳng, trong đó tiếp tục đào tạo tinh hoa, chất lượng cao mang đẳng cấp quốc tế như: Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp - PFIEV (từ năm 1999 xem tại đây), Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ (từ năm 2006 xem tại đây)…

Các ngành đào tạo của các trường thành viên luôn được đổi mới, cập nhật tri thức tiên tiến, gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước, đáp ứng những thách thức phát triển và hội nhập với kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên thế giới.

Danh mục và mã đăng ký các ngành tuyển sinh - 2018 chi tiết xem dưới đây:

Trường ĐH Bách khoa

Trường ĐH Kinh tế

Trường ĐH Ngoại ngữ

Trường ĐH Sư phạm

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Trường CĐ Công nghệ Thông tin

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Khoa Y Dược

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Khoa Giáo dục Thể chất

 

 

4. Các yếu tố đảm bảo chất lượng đẳng cấp hàng đầu quốc gia, tiếp cận chuẩn quốc tế

* Chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao

ĐHĐN luôn coi chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên là yếu tố đặt lên hàng đầu. ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên  của Việt Nam có 100% cơ sở giáo dục đại học thành viên đã kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia (tháng 10/2016), trong đó tiêu biểu là Trường ĐH Bách khoa vinh dự thuộc top 04 trường đại học đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục châu Âu (HCERES).

Các chương trình đào tạo được xây dựng cẩn trọng, khoa học, định kỳ được rà soát, cập nhật, kiểm định theo chuẩn quốc gia và quốc tế (03 Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV là: Sản xuất Tự động, Tin học Công nghiệp và Công nghệ Phần mềm lần thứ 3 liên tiếp được công nhận đạt chuẩn chất lượng châu Âu - CTI, bằng tốt nghiệp được công nhận tương đương trình độ thạc sĩ; 02 Chương trình tiên tiến là: Điện tử - Viễn thông và Hệ thống nhúng xuất sắc đứng thứ hai trong tất cả các chương trình của các trường đại học khu vực ASEAN đã kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA...).

Đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học và quản lý của ĐHĐN được tuyển chọn tinh hoa, giàu tâm huyết, đủ phẩm chất, năng lực và trình độ cao để đồng hành, nâng bước sinh viên. Hơn 90% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó hơn 30% có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư (như Trường ĐH Bách khoa đạt tỷ lệ gần 44%). Hàng năm, ĐHĐN có hơn 50 tân tiến sĩ (chủ yếu đào tạo ở nước ngoài) và hàng chục nhà khoa học, chuyên gia danh tiếng quốc tế đến trực tiếp giảng dạy và hợp tác nghiên cứu.

 

 

* Môi trường học tập và phát triển thuận lợi, tiện nghi và thân thiện

Môi trường học tập thuận lợi, tiện nghi và thân thiện, “lấy người học làm trung tâm”, sinh viên được chọn ngành, chọn lớp/giảng viên và được tư vấn, hướng dẫn xác định lộ trình học tập phù hợp để đạt được “chuẩn đầu ra” về phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, có cơ hội học đồng thời nhiều chương trình đào tạo để nhận “bằng kép”, thuận tiện được liên thông giữa các cấp độ đào tạo hay chuyển tiếp học các chương trình quốc tế (2+2, 3+1, 3+2…) tại các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới có thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo công nhận bằng cấp và cùng cấp bằng như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản…

ĐHĐN đặc biệt chú trọng trang bị cho sinh viên những tri thức, kỹ năng tiên tiến, cập nhật, đặc biệt là phương pháp tư duy, tự nghiên cứu và sáng tạo thông qua sự hướng dẫn của các giảng viên, các nhóm SRT (sinh viên học tập - nghiên cứu), TRT (giảng dạy - nghiên cứu) tại các “Không gian sáng tạo” (Maker Innovation Space), phòng nghiên cứu, các trung tâm thí nghiệm - thực hành, thực tập bám sát với thực tiễn và doanh nghiệp, thụ hưởng các kho tài nguyên, dữ liệu học thuật từ các trung tâm thông tin học liệu, thư viện và thư viện số và tham gia các câu lạc bộ chuyên môn, học thuật, các “sân chơi”, hoạt động thực tiễn trong môi trường lý tưởng để sinh viên được phát triển năng lực toàn diện.

Cơ sở vật chất luôn được chú trọng đầu tư đồng bộ, hiện đại với các không gian xanh, giảng đường, thư viện, ký túc xá, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cuộc sống sinh viên, ngay trong trường được phủ sóng wifi … Trong tương lai gần, ĐHĐN tiếp tục được Chính phủ ưu tiên đầu tư “Khu Đô thị đại học” lớn nhất Việt Nam (300 ha) và tiếp nhận nhiều dự án phát triển từ các nguồn đầu tư hợp tác quốc tế.

 

 

* Sinh viên được chăm lo, hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi về học bổng và học phí

Sinh viên được ưu tiên chăm lo, coi trọng, thực sự là “khách hàng”, đối tượng phục vụ và mục tiêu hướng đến của nhà trường. Các chính sách ưu tiên tuyển thẳng, cấp nhiều học bổng có giá trị cao từ nhiều nguồn ngân sách và tài trợ của doanh nghiệp, cựu sinh viên; mức học phí phù hợp với người học với các chính sách hỗ trợ miễn giảm, cho vay tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế… được thực thi đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của sinh viên. 

5. Khả năng có việc làm và phát triển sự nghiệp vững chắc

ĐHĐN thường xuyên gắn kết với doanh nghiệp cùng rà soát nhu cầu nhân lực, ngành nghề, cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, hoàn thiện “chuẩn đầu ra” để sinh viên “thực học, thực nghiệp”, chú trọng năng lực tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và thành thạo kỹ năng mềm, đặc biệt về tin học và ngoại ngữ.

Các chương trình tiên tiến hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình chất lượng cao được tăng cường đáng kể các học phần ngoại ngữ; hợp tác với Microsoft thành lập Học viện Microsoft tại ĐHĐN đào tạo, cấp các chứng chỉ được công nhận toàn cầu; ĐHĐN có Trường Đại học Ngoại ngữ chủ trì Đề án ngoại ngữ Quốc gia, Viện Anh ngữ trước đây, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh và các trung tâm đào tạo, khảo thí cấp các chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ.

ĐHĐN có “Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn việc làm và du học”, các trường thành viên đều có “Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và quan hệ doanh nghiệp”, để hỗ trợ sinh viên tìm việc làm và khởi nghiệp sáng tạo.

Với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, ĐHĐN có cộng đồng cựu sinh viên thành đạt, nắm giữ nhiều trọng trách, vị trí trong xã hội và tại các tập đoàn, doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, luôn sẵn lòng hỗ trợ, nâng đỡ, tiếp nhận các lớp sinh viên tốt nghiệp… Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, tiếp tục học sau đại học cao (trên 90%), hầu hết đều có sự nghiệp tương lai vững chắc.

 

 

6. Cơ hội trúng tuyển cao

Với lợi thế là đại học vùng có nhiều trường thành viên, với chính sách tuyển sinh linh hoạt theo nhóm trường, nhóm ngành, có cùng tổ hợp điểm dựa trên kết quả thi THPT hay học bạ, nguồn chỉ tiêu tuyển sinh dồi dào, thí sinh thực sự có nhiều lựa chọn đúng ngành, đúng trường mà mình yêu thích với cơ hội xác suất trúng tuyển cao nhất. Tỷ lệ trúng tuyển và nhập học của ĐHĐN qua nhiều mùa tuyển sinh cho thấy luôn ở mức cao, thu phục trọn niềm tin và sự lựa chọn của thí sinh, phụ huynh và xã hội…. xem tại đây.

Mã đăng ký tuyển sinh của các trường, đơn vị thành viên và thông tin liên hệ:

 

TT

Trường/đơn vị thành viên

trường

Hot line

tư vấntuyển sinh

I. Tuyển sinh đại học

1

Trường ĐH Bách khoa

DDK

Tel: 0868.806.555

Web: www.dut.udn.vn/Tuyensinh2018

2

Trường ĐH Kinh tế

DDQ

Tel: 02363.522345

Web: www.due.udn.vn/tuvantuyensinh

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

DDF

Tel: 02363.699324

Web: www.tuyensinh.ufl.udn.vn

4

Trường ĐH Sư phạm

DDS

Tel: 0898.204204

Web: www.tuyensinh.ued.udn.vn

5

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

DSK

Tel: 0898.835705

 Web: www.tuyensinh.ute.udn.vn

6

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

DDP

Tel: 02606.509559

Web: www.ts.kontum.udn.vn

7

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

DDV

Tel: 02363.738399

Web: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

8

Khoa Y Dược

DDY

Tel: 02363.532060

Web: www.smp.udn.vn

9

Khoa CNTT& Truyền thông

DDI

Tel: 02363.738399

Web: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

10

Khoa Giáo dục Thể chất

DDG

Tel: 02363.841325

Web: http://fpe.udn.vn

II. Tuyển sinh cao đẳng

11

Trường CĐ Công nghệ Thông tin

CDT0408

Tel: 02363.667113

Web: www.tuyensinh.cit.udn.vn

    

         Lịch tư vấn tuyển sinh năm 2018 xem tại đây.

         Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Đào tạo - ĐHĐN:

         Website: http://ts.udn.vn; Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdaihocdanang

         Hotline: 02363.835345, email: bandaotao@ac.udn.vn

 

 

Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN

(Nguồn thông tin tổng hợp từ Ban Đào tạo - ĐHĐN và các trường, đơn vị thành viên) 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH