Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

13/03/2018

Sáng ngày 08/3/2018, GS.TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng đến làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ.

 

GS. TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại phiên làm việc.

 

Thay mặt Nhà trường, TS. Trần Hữu Phúc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, với nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Đà Nẵng mà trực tiếp là Đại học Đà Nẵng, Nhà trường đã đạt được những thành quả to lớn. Tất cả chỉ tiêu trên các mặt công tác: đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ chức hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính, công tác sinh viên, thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng,… hầu hết đều đạt và vượt. Năm 2018, Nhà trường xây dựng chỉ tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục gặt hái được những thành công, đưa Nhà trường không ngừng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Đại học Đà Nẵng.

 

 TS. Trần Hữu Phúc tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch trọng tâm năm 2018


Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt Nhà trường và trao đổi của các thành viên Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng, GS.TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng biểu dương những kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn. Giám đốc Đại học Đà Nẵng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Nhà trường và chỉ đạo các Ban chức năng cơ sở giáo dục thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác đã đề ra.

 

 

Thay mặt Nhà trường, TS. Trần Hữu Phúc cám ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự phối hợp của các Ban chức năng Đại học Đà Nẵng đối với Trường và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong thời gian đến.

 

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN