Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu khoa học năm 2012

17/08/2012

 

Đại học Đà Nẵng là một đại học Vùng, đa ngành, đa lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học ngôn ngữ, khoa học kinh tế và khoa học kỹ thuật…

Đại học Đà Nẵng đang trên bước đường tiến tới Đại học nghiên cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng có thêm cơ hội trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị khoa học vào ngày 17/11/2012 với các chủ đề chính như: khoa học kỹ thuật (Cơ khí, Điện, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Xây dựng,...), khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,...), khoa học xã hội và nhân văn (Văn học, Lịch sử, Xã hội học, Tâm lý học,...), kinh tế học (Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, các mô hình áp dụng trong kinh tế, tài chính, quản lý,...), ngôn ngữ học,..

BTC trân trọng kính mời tất cả các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Đà Nẵng tham gia viết và gửi bài về địa chỉ: bankhcnmt@ac.udn.vn. Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng như trong trong tập tin mẫu Mẫu bài báo.

Các mốc thời gian lưu ý:

Hạn cuối gửi bài báo: 30/10/2012

Thông báo chấp nhận bài đến tác giả: 10/11/2012

Ngày tổ chức báo cáo tại Hội nghị: 17/11/2012

Tham khảo thông tin chi tiết tại http://www.ud.edu.vn/cbnckh