Năm 2018: Dấu mốc quan trọng khởi đầu cho chiến lược phát triển mạnh mẽ của trường CĐ Công nghệ thông tin và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHĐN

23/03/2018

Ngày 9/3/2018, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông về các mặt công tác như Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài chính... trong năm 2017 và triển khai kế hoạch trọng tâm của Trường và Khoa trong năm 2018.

Chủ trì cuộc họp là PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó giám đốc ĐHĐN, với sự tham gia của chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, cùng với Trưởng các ban chức năng của ĐHĐN: Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Đào tạo, Ban Công tác Học sinh sinh viên, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Cơ sở vật chất, Ban Đảm bảo chất lượng giá dục, Ban Pháp chế và thi đua và phó chánh văn phòng ĐHĐN.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó giám đốc ĐHĐN chủ trì cuộc họp

Đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông có PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng nhà trường, kiêm trưởng khoa. Trưởng các Phòng, Khoa thuộc Trường Cao đẳng CNTT và Khoa CNTT&TT, Đoàn Thanh niên, Chủ tịch công đoàn trường.

Đại diện các phòng, khoa thuộc Trường CĐ Công nghệ Thông tin và Khoa CNTT&TT dự họp

Thay mặt nhà trường, PGS.TS Huỳnh Công Pháp đã báo cáo với đoàn công tác của ĐHĐN về kết quả các mặt công tác trong năm 2017. Trong báo cáo nêu rõ cho đến nay Nhà trường và Khoa đang đào tạo 3 chuyên ngành Đại học với quy mô 230 sinh viên và 4 chuyên ngành Cao đẳng quy mô đào tạo 668 sinh viên. 

Về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường và khoa: đã nghiệm thu 10 đề tài cấp Trường và hiện có 04 đề tài cấp Bộ, 20 đề tài sinh viên NCKH; có 02 bài báo Scopus/ISI và 50 bài báo khoa học khác đã được đăng. Tổ chức thành công Hội thảo CITA lần thứ 6 năm 2017. 

Về công tác hợp tác quốc tế, trong năm 2017 nhà trường dã chủ trì và thực hiện thành công dự án IPP (giai đoạn 1 và 2); tham gia các dự án Erasmus+, USAID COMET;  Kết nối và hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt Quỹ Lotus Impact trong hoạt động ươm tạo - khởi nghiệp vườn ươm CIT.

Về công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ và an ninh quốc phòng, công tác tài chính, công tác học sinh sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, công đoàn… trong năm 2017 cũng đã được nhà trường thực hiện tốt và quán triệt, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin, kiêm nhiệm Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng

Trong bản báo cáo, PGS.TS Huỳnh Công Pháp cũng đề ra các chương trình trọng tâm trong năm 2018. Trong đó nhấn mạnh đến các mục tiêu: Tích cực thực hiện sự chỉ đạo của ĐHĐN trong việc xây dựng đề án và các thủ tục thành lập Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn. Nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành CNTT ở bậc đại học và cao đẳng. Đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, Tăng cường tiếng Anh, khởi nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp.

Tiếp tục đề xuất hoàn thiện và nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc như: đề xuát quy hoạch, cải trang khuôn viên Trường, kết nối Khoa CNTT&TT; Bổ sung phòng máy tính, thiết bị phục vụ làm việc, giảng dạy và học tập; Sắp xếp, sửa chữa lại phòng làm việc, giảng đường, KTX hiệu quả hơn; Xây dựng thư viện, căn tin, phòng tự học, khu nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp; Xây dựng các sân thể thao, thể dục cho sinh viên; Cải tiến 2 tầng còn lại của Khoa CNTT&TT –ĐHĐN.

Đẩy mạnh công tác khởi nghiệp và hướng nghiệp trong nhà trường; đề xuất các đề tài hợp tác với các địa phương, tỉnh thành; Phát triển đề tài định hướng ứng dụng gắn với nhiệm vụ và tin học hóa Nhà trường; Tiếp tục tổ chức Hội thảo CITA 2018, và đăng cai tổ chức 01 Hội thảo NCKH quốc tế; Phấn đấu tỉ lệ GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH: >85%;

Lãnh đạo các ban chức năng của ĐHĐN phát biểu ý kiến

Lãnh đạo các ban chức năng của ĐHĐN phát biểu ý kiến

Sau khi nghe báo cáo của Ban giám hiệu, các phòng, khoa thuộc Trường và Khoa, Đoàn công tác của ĐHĐN đánh giá cao đối với những thành quả đã đạt được của Trường và Khoa trong năm 2017, đồng thời đại diện các Ban của ĐHĐN đã có ý kiến phát biểu đề xuất, góp ý để Trường và Khoa có những hoạt động phù hợp với định hướng phát triển và mạnh mẻ hơn trong năm 2018.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu kết luận tại cuộc họp

Thay mặt đoàn công tác ĐHĐN, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ đề cao sự năng động, sáng tạo của ban lãnh đạo nói riêng và cán bộ viên chức tại Trường CĐ Công nghệ Thông tin và Khoa CNTT&TT nói chung, đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của nhà trường trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích nổi bật về các mặt Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế…Đặc biệt là sự thành công của Khoa CNTT&TT.

Trong thời gian tới, ĐHĐN cũng sẽ hỗ trợ và sát cánh cùng Trường Cao đẳng CNTT và Khoa CNTT&TT trong mọi mặt; ĐHĐN chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn. Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển ổn định, liên kết chặc chẽ với doanh nghiệp, tận dụng tính chất đặc thù ngành CNTT trong công tác tuyển sinh và đào tạo. Nhà trường và Khoa luôn là đơn vị trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chuyên về công nghệ thông tin chất lượng cao cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

Campus hiện đại, thông minh, xanh và đẹp của nhà trường trong tương lai