Thông báo mời thầu

21/08/2012

 

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số: KHCN2012 – Thiết bị thí nghiệm về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho khoa sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng”, nội dung cụ thể như sau:

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

Giá trị bảo đảm dự thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số: KHCN2012 – Thiết bị thí nghiệm về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhằm cung cấp một số thiết bị thí nghiệm như:

Máy cất nước 2 lần;

Tủ sấy;

Tủ hút;

Tủ cấy vô trùng;

Tủ lắc ổn nhiệt ;

Hệ cô quay chân không;

Hệ thống lên men ;

Máy đo quang phổ UV-VIS ;

Tủ ấm;

Hệ thống tưới tiêu, canh tác nông nghiệp hiện đại với diện tích 100m2;

Máy đo đa chỉ tiêu nước;

Bộ lấy mẫu sinh vật phù du;

Thiết bị lấy mẫu trầm tích;

Bộ thiết bị lấy mẫu đất;

Bộ công phá mẫu;

Hệ thống thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử ;

Máy định vị toàn cầu GPS;

7.545.426.000

80.000.000

 

-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến trước 08 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính)1.

-        Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536

-        Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN);

-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536

-        Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 18 tháng 9 năm 2012

-        Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại: Ban Kế hoạch – Tài chính  Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 41 Lê Duẩn – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng (Thời gian nộp: Trước thời điểm đóng thầu).

         Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

0236.3817383      Fax: 0236.3812536

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

           Trân trọng.