Thông báo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2013 - 2014

21/08/2012

JDS là chương trình học bổng toàn phần do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc cung cấp khóa học Thạc sỹ bằng tiếng Anh trong 2 năm cho cán bộ trẻ các cơ quan nhà nước Việt Nam.

 

Hiện nay, Ban Hợp tác Quốc tế đã nhận được hướng dẫn làm hồ sơ của học bổng JDS do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức JICE – Nhật Bản phát hành.

Các cán bộ giảng viên có nguyện vọng đăng ký học bổng này vui lòng liên hệ Ban HTQT để biết thêm thông tin chi tiết.

Hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 12 tháng 10 năm 2012.

Chi tiết về Chương trình Học bổng JDS 2013-2014 xem tại đây.