Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và CV số 1287/BGDĐT-TCCB, ĐHĐN có công văn số 1116/ĐHĐN-TCCB ngày 06/4/2018 gửi các CSGD ĐHTV cử cán bộ dự tuyển khóa bồi dưỡng trung hạn (14 tháng) theo Đề án 165.

Xem thông báo tại đây

Tin từ Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH