Truyền hình Thông tấn: Phát huy vai trò của sinh viên là Đảng viên

12/04/2018

Những năm qua, Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tập trung đưa công tác phát triển Đảng trong đội ngũ sinh viên vào nền nếp, có chiều sâu, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2010 đến năm 2016, 92 sinh viên của trường đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam