Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề

13/04/2018

Để hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), Thư viện Trường Đại học Ngoại Ngữ phối hợp với Trung Tâm Thông Tin Học Liệu - Đại học Đà Nẵng tổ chức trưng bày, giới thiệu sách về Lịch sử, Văn hóa, Âm nhạc, Nghệ thuật và Tôn giáo Việt Nam.

Sách được trưng bày tại Phòng đọc của Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên và sinh viên đến tham quan và đọc sách.

 

 

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN