Thêm 07 cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

24/04/2018

Ngày 22/4/2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp thứ 3 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 07 cơ sở giáo dục.

Tham dự phiên họp có TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng phòng Kiểm định chất lượng và đào tạo, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại điện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo của 07 cơ sở giáo dục đã được Trung tâm đánh giá ngoài gồm Trường ĐH Quảng Bình, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường ĐH Bình Dương và Trường ĐH Xây dựng Miền Tây. PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

 

 

Được biết, Trung tâm đã thành lập 7 đoàn đánh giá ngoài với sự tham gia của 22 kiểm định viên đến từ ĐH Huế, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường ĐH Quảng Bình và Đại học Đà Nẵng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục theo quy trình cụ thể như sau: đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá; đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của từng cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những khuyến nghị của Hội đồng về việc đề nghị các cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục.

 

Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tự đánh giá

 

Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo kết quả đánh giá ngoài

 

Thành viên Hội đồng đặt câu hỏi thảo luận

Sau khi thảo luận và làm rõ một số vấn đề với các cơ sở giáo dục đã giải trình và có đầy đủ thông tin, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng.

 

Các thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp

 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn