Tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2017 – 2018

21/06/2018

Chiều ngày 20/6/2018 đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng (CQ ĐHĐN) năm học 2017 - 2018.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN, Phó Giám đốc ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; ThS. Nguyễn Bắc Nam – Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN cùng công đoàn viên các bộ phận trực thuộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn CQ ĐHĐN, tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Bắc Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019.

 

ThS. Nguyễn Bắc Nam trình bày báo cáo tổng kết

 

Nhìn chung, các văn phòng, ban chức năng, trung tâm, khoa, viện trực thuộc và các cấp chính quyền, cấp công đoàn đã làm rất tốt công tác tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐHĐN trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, hợp tác quốc tế, quản trị cơ sở vật chất – thiết bị, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, … góp phần to lớn trong việc tạo dựng uy tín học hiệu ĐHĐN.

Tại Hội nghị, đại diện các công đoàn bộ phận đã trực tiếp phát biểu đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và phát triển hoạt động Công đoàn CQ ĐHĐN.

 

Các công đoàn viên đóng góp ý kiến thảo luận

 

Thay mặt Ban Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng đã tuyên dương các kết quả mà Công đoàn CQ ĐHĐN đã đạt được trong thời gian qua. Theo đánh giá của Phó Giám đốc ĐHĐN, Công đoàn CQ ĐHĐN đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác. Bên cạnh đó, Công đoàn CQ ĐHĐN cũng đã chăm lo đời sống, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ngoài ra, Công đoàn CQ ĐHĐN cũng đã tích cực tham gia các phong trào chung của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài CQ ĐHĐN.

 

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng đề xuất, trong thời gian tới, Công đoàn CQ ĐHĐN cần quyết liệt hơn nữa trong việc xây dựng văn hóa công sở; tiếp tục chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBVC, NLĐ; đặc biệt, các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ cần phải được triển khai ở quy mô rộng hơn nữa để nhiều cán bộ, người lao động tham gia.

Theo TS. Nguyễn Đức Hùng, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế nhưng Công đoàn CQ ĐHĐN đã hoàn thành tốt các công tác, chương trình. Qua đây, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN cũng bày tỏ sự thống nhất với ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy CQ ĐHĐN đồng thời kiến nghị công đoàn các bộ phận cần phối hợp kịp thời để triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo của cấp trên.

 

TS. Nguyễn Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị

 

Nhân dịp này, Công đoàn CQ ĐHĐN cũng đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho 6 tập thể công đoàn các bộ phận và 19 công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.

 

Tuyên dương và khen thưởng cho các tập thể (ảnh trên), cá nhân (ảnh dưới)

 

 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn